dinsdag 10 april 2007

Hoeven

Van een andere kant van het land, het zuiden, komen ze ook naar Amsterdam, om daar uiteindelijk met een Smit te trouwen. En wel met de opa van mijn opa Smit. Wouter Wouters weduwnaar van Neeltje Jans trouwt 9-12-1662 met Catharina Huijbrechts voor de schepenen van de stad. Zij krijgen 5 kinderen. Hiervan is Marinus Wouterse Buijs de jongste. Marinus geboren 14-3-1673 te Hoeven trouwt als hij 30 is met Aldegundis Antonisse van Breda gedoopt 26-6-1674 Hoeven, dochter van Antonie Cornelisz van Breda en Anna Pieters Martens (ook als Tanneke Pieters Meertens) Marinus en Aldegondis krijgen 7 kinderen, waarvan de jongste Petrus, gedoopt is op 1-8-1714 in Hoeven.
Petrus vertrekt naar Amsterdam en trouwt daar op 23-4-1745 met Clara Nasee geb ca 1713 in Welsen (bij Deventer) of Welser (Westfalen). Ook zij krijgen 7 kinderen. Johannes, hun 3e kind, gedoopt RK in de kerk "de Toren" 20-3-1751 Amsterdam trouwt 23-9-1774 Amsterdam met Alida Visser Gereformeerd gedoopt, in de Westerkerk op 31-3-1754. Zij krijgen 8 kinderen die allen Gereformeerd gedoopt worden. Hun dochter Alida Buijs, de jonste van het stel Gereformeerd gedoopt 4-11-1789 in de Noorderkerk, trouwt met Antoon Maria Smit ged. Rooms-Katholiek 9-11-1784. Hun zoon Willem geboren 26-6-1825 is de opa van mijn vader. En dan is de familie dus weer Rooms-Katholiek.
Een reactie posten