donderdag 25 december 2008

het was en is nog steeds zo, hittegolven worden altijd afgesloten met veel onweerHittegolf 1788.
Den zomer van 1788 is over ’t algemeen ongewoon warm geweest, den 12e julij in de middag tekende de thermometer 88 graden (88-32:9x5=31c) en de volgende morgen tegen de middag was het zelfe boven de 90gr (32gr), zeeker hier te lande een zeer zeldzaame hitte. ’s nagts tusschen de 12e en 13e julij was de wind ZZO, en dreef een donderbui ten westen van de Stad (Alkmaar) die zeer zwaar was in geduurige weerligten bij +W met een geheele stilte om drijvende, tot ’s nagts half een, wanneer in een oogwenk er een vervaarlijke storm ontstond uit het WZW dog welke slegts een half uur duurden, zijnde de lugtgesteldheid toen weer als vooren over zulk een nog geweldiger storm uit het WZW (terwijl de doorgaande wind als vooren ZZO was) op 1 stond er namiddags de 13e om 3 uuren ten platten lande werden de boomen omgemikt de daaken der huisen op veel plaats zeer beschaadigt, het op hoopen staande hooi weg gerukt, en verheen weg gedreeven. De oogenblikkelijke losbarsting en geweldigheid van deze storm, was zo snel en groot, dat een aantal vaartuigen op het Tij (het IJ) bij Amsterdam en elders, er door omgerukt werden en veele menschen het leeven verlooren.

uit een schriftje waarin de te planten bomen werden opgeschreven rond 1788, in het achterste gedeelte van dit schrift staat een dagboek. vindplaats Archief van Alkmaar.
Een reactie posten