vrijdag 27 februari 2009

Je zal er maar mee moeten trouwen

Een gelukkig huwelijk?

Het huwelijk van
Klaas Jansz Raat jonkman met Engeltje Klaas Coomen jongedogter, beijde woonagtig op de Beets
En het onder de akte geschrevene.

Dit bovenstaande paar Klaas en Engeltje sijn alhier op de Beets onder een merckelicke toevloed van menschen in den Huwelijken staat bevestigt den 8ste September 1776: onder, en met een harde, dog teffens vaderlikke en broederlikke vermaning tot berouw en leedweezen wegens haar gehoudene levens gedrag, want dit Engeltje woonde, voor meijt bij des vader van Klaas die genaamt was jan Willemsz Raat, en hadden haar zodanig verlopen met malkander, dat sij op dinsdag zijnde de 30ste augustus 1776 smorgens om ure sonder eenige menschelijke bijstant, is verlost van een soon, sij hem sulks wel geopenbaard hebbende dat sij kramen moest. En dies wilde trouwen in tijds. Zo wilde hij daar nooijt na hoore om sulks te doen, maar presenteerde haar wel om sterke afdrijvende middelen te gebruijken en die haar te besorgen, maar sij daar niet aanwillende heeft stil geswegen tot de morgen van haar bevalling, wanneer sij hem aansprak en seijd, dat sij dagt dat her er nu toekomen zoud, dat hij verliet haar en ging heen sonder erbarming. Sij o wonder barende en met haar kind in haar schoot een voorbij gaande schoolkind om de buren sendende, heeft sij hulp en bijstand na vermogen genoten, en is dus behouden maar o gruwel, hij des namiddags tuijs komende, heeft zig onder alderhande swaare betuijginge ontschuldigt en gesworen dat hij hier so vrij van was, den god van zonde en seijde dat indien hij schuldig was wenste dat god hem in de aarde deed versinken, En dat eer hij een andermans hoer trouwde, daarhij dit engeltje voor verklaarde sij veel liever met vier paarde wilde van malkander getrocken worden enz. etc etc hij zo twee etmaal onder schrikkelijke betuijging in zijn boosheijd voortgaande heeft het Gode behaagt, hem zodanig in zijn ziele te rijken, dat hij (Gode sij hem lov voor) bekende, dat hij de vader van dit kind was en aannam dit Engeltje te trouwen en het kint te egten gelijk hier boven dan ook blijkt dat hij gedaan heeft.

Het zoontje Klaas Klaasz Raat is gedoopt 8 september 1776.
Geen andere kinderen meer in de Beets gevonden.
Het gezin is vertrokken naar landsmeer,
Klaas Klaasz Raad gedoopt 28-3-1779 Landsmeer moeder heet dan Engeltje Kaaskoper
Neeltje Raat gedoopt 5 october 1783 Landsmeer moeder Engeltje Kaaskoper
Grietje Raat gedoopt 26 november 1786 Landsmeer moeder Engeltje Kaaskoper
Jan Raat gedoopt 6-9-1789 Landsmeer moeder Engeltje Kaaskoper
zonen van Klaas Jansz Raad en Engeltje Klaas Komen
Bij het huwelijk van Klaas en Jan heet de moeder weer Engeltje Klaas Komen
Een reactie posten