donderdag 18 april 2013

Hoe je aan je achternaam Water kan komen.


Op zoek naar voorouders in Kerk Avesaath kwam ik de volgende melding in het doopboek tegen
Den 24ste febr. 1726 Des namiddags tot Kapel Avesaath gedoopt een onegt kind voortgebragt bij Rijkske Maasses weduwe van Teunis van Gent en heeft het dees moeder selfs ten doop geheven en is haar bij het overstaan na de aflesinge van ’t formulier des doop voor de volle gemeente en als in het aansien van Godt voorgehouden de vuijlheit van deese soo lelijke misdaat, die sij openlijk beleden heeft en betuijgt gegeven te hebben groote vergifnis en ontstigting aan de gemeente en droefheijd aan de vroomen daar neffens heeft sij in ’t openbaar beleden haar hertelijke leedweese en berouw over de schandelijke van dese misbedrijvinge en ijndelijk belooft om voortaan haar kuijsch en eerlijk, onder ernstige afbiddingen van Gods goede en bestendige Geest en smekinge van een genadige vergeveinge te sullen gedragen; en derwijl sij voor, in, en na haar baringe staande hout, dat sij onder wegen door een onbekende met gewelt sou sije verkragt, en dus den regten vader niet kent, of het geen men daar voorhout,niet noemen wil, soo is het speelkind, sijnde een soontje genaamt Rijk Water, dus geheten naar haar selve, en den toenaam van Water daar bij gevoegt soo omdat het kind heeft een duijstere vader als voornamentlijk, omdat het gebooren is in den overgroote watersnood in deser tijd soo hoog geweest als geene oude luijden geheugen meerder swaarder nog algemener geweest te sijn.
Doopboek 'Kerk-Avezaath
Gelukkig komt het toch nog goed met Rijkjen. Nadat ze met Teeuwis Teeuwisse van Gent was getrouwd op 26-05-1715 te Avesaath en twee zoontjes van hem heeft gekregen genaamt Teunis geboren op 13-04-1716 en Maas op 09-03-1721, trouwde ze als weduwe met Cornelis Janse van Vueren een jongeman van IJsendoorn op 30-11-1738. Haar volle naam is Rijkjen Maassen van Haaften en ze komt oorspronkelijk uit Wadenoijen.

Op zoek naar het overlijden van Teeuw teeuwisse van Gent kom ik weer een enorme fout tegen op het net. Weer iemand die een rare combinatie heeft gemaakt. Hij laat de vader van Teeuw trouwen met zijn vrouw, dus zou zijn vrouw zijn moeder zijn. De persoon toch maar even een mailtje verstuurd.
Over de watersnoodramp het volgende op internet gevonden.
Op 9 februari 1726 was het weer raak en brak de dijk bij Kedichem. Volgens ds.Prato..."was deze watersnood te droeviger voor de goede ingesetene door dien door het hoge water en geduijrige winden, veele huijze geheel wierden weggeslagen en de overige meest geruijneert of van haare mururen ontbloot waren...".
1726. In januari ernstige overstromingen van de Tielerwaard, graafschap Culemborg en het Land van Maas en Waal.
1726: Overstroming Alblasserwaard De dooi na herhaalde vorst en zware sneeuwval leidt tot een nationale ramp in het rivierengebied. De Lekdijk breekt en Krimpenerwaard en Lopikerwaard lopen onder. Bij Wamel gebeurt hetzelfde met het Land van Maas en Waal. Bij Ochten breekt het water de Betuwe in. De Tielerwaard loopt onder en het water komt tot aan de Diefdijk. Een doorbraak in de Lingedijk zet dan in februari ook de Alblasserwaard en Vijfherenlanden onder water en zelfs tot 4 meter.
Een reactie posten