zondag 4 juni 2017

Ameland

Parenteel van Meijndert

Bestand          :  C:\PG30\NL\DATA\AMELAND
Datum            :  04-06-2017
Selectie          :  'Personen in parenteel van Meijndert  [17]'
Sortering        :  Per tak

I.1            Meijndert.
Kinderen:
1.             Esther MEIJNDERTS (zie II.2 op blz. ).
2.             Itie MEIJNDERTS (zie II.4 op blz. ).

II.2          Esther MEIJNDERTS, geboren te Nes Ameland.
Gehuwd met Gerbrandus METZ, geboren te Nes Ameland.
Uit dit huwelijk:
1.             Joannes METZ, gedoopt (RK) op 11‑03‑1697 te Nes (getuige(n): Truy Metz).
2.             Catharina METZ, gedoopt (RK) op 19‑12‑1698 te Nes (getuige(n): Henke Meijnderts).
3.             Meijndert METZ (zie III.3 op blz. ).
4.             Doucke METZ, gedoopt (RK) op 16‑02‑1703 te Nes (getuige(n): Marijtje Pieters Formers).
5.             Catharina METZ, gedoopt (RK) op 28‑11‑1704 te Nes (getuige(n): Catharina Theodora Metz).
6.             Douwe METZ, gedoopt (RK) op 25‑10‑1706 te Nes (getuige(n): Ittie Meijnderts).
7.             Catharina METZ, gedoopt (RK) op 28‑05‑1708 te Nes (getuige(n): Catharina Dirckx).
8.             Dirck METZ (zie III.9 op blz. ).
9.             Jacobus Ignatius METZ, gedoopt (RK) op 17‑06‑1713 te Nes (getuige(n): Margaretha Anna Hendrickx).

III.3         Meijndert METZ, gedoopt (RK) op 04‑07‑1701 te Nes (getuige(n): Henke Meijnderts), overleden op 14‑11‑1751 te Nes op 50-jarige leeftijd, bediend op de 13e.
Gehuwd met Doycke CLAESES, overleden op 05‑04‑1741 te Nes, dochter van Claas.
Uit dit huwelijk:
1.             Nicolaas METZ, gedoopt (RK) op 09‑03‑1724 te Nes (getuige(n): Fok Claeses).
2.             Catharina METZ, gedoopt (RK) op 07‑03‑1737 te Nes (getuige(n): Esther Meijnderts).
3.             Gerbrand METZ, gedoopt (RK) op 08‑05‑1739 te Nes (getuige(n): Saep Claeses).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 09‑11‑1761 te Nes (RK) met Zytske GERRITS.

III.9         Dirck METZ, gedoopt (RK) op 05‑01‑1712 te Nes (getuige(n): Trijntje Dirckx).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 07‑12‑1737 te Nes (RK) met Jannetje (Janke) HENDRICKX.
Uit dit huwelijk:
1.             Gerbrandus METZ, gedoopt (RK) op 18‑10‑1737 te Nes (getuige(n): Haick Tjerks).
2.             Henricus METZ, gedoopt (RK) op 03‑06‑1739 te Nes (getuige(n): Ide Piters).
3.             Esther METZ, gedoopt (RK) op 27‑12‑1740 te Nes (getuige(n): Ide Piters).
4.             Joannes METZ, gedoopt (RK) op 05‑10‑1743 te Nes (getuige(n): Ide Piters).
5.             Meijndert METZ, gedoopt (RK) op 07‑06‑1744 te Nes (getuige(n): Yke Hemmes).
6.             Hans METZ, gedoopt (RK) op 09‑12‑1745 te Nes (getuige(n): Ike Pieters).
7.             Anna METZ, gedoopt (RK) op 05‑04‑1748 te Nes (getuige(n): Antje Simons).

II.4          Itie MEIJNDERTS.
Gehuwd met Teun DOUWES.
Uit dit huwelijk:
1.             Aaltie TEUNIS, gedoopt (RK) op 05‑05‑1717 te Nes (getuige(n): Esther meijnderts).


‘’


Parenteel van Claas

Bestand          :  C:\PG30\NL\DATA\AMELAND
Datum            :  04-06-2017
Selectie          :  'Personen in parenteel van Claas  [21]'
Sortering        :  Per tak

I.1            Claas.
Kinderen:
1.             Doycke CLAESES (zie II.2 op blz. ).
2.             Saap CLAESENS (zie II.4 op blz. ).

II.2          Doycke CLAESES, overleden op 05‑04‑1741 te Nes.
Gehuwd met Meijndert METZ, gedoopt (RK) op 04‑07‑1701 te Nes (getuige(n): Henke Meijnderts), overleden op 14‑11‑1751 te Nes op 50-jarige leeftijd, bediend op de 13e, zoon van Gerbrandus METZ en Esther MEIJNDERTS.
Uit dit huwelijk:
1.             Nicolaas METZ, gedoopt (RK) op 09‑03‑1724 te Nes (getuige(n): Fok Claeses).
2.             Catharina METZ, gedoopt (RK) op 07‑03‑1737 te Nes (getuige(n): Esther Meijnderts).
3.             Gerbrand METZ, gedoopt (RK) op 08‑05‑1739 te Nes (getuige(n): Saep Claeses).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 09‑11‑1761 te Nes (RK) met Zytske GERRITS.

II.4          Saap CLAESENS.
Gehuwd voor de kerk op 06‑11‑1718 te Nes (RK) met Cornelis WIGGERS.
Uit dit huwelijk:
1.             Engeltie WIGGERS, gedoopt (RK) op 10‑07‑1712 te Nes (getuige(n): Sieuw Claeses).
2.             Engeltie WIGGERS, gedoopt (RK) op 02‑08‑1719 te Nes (getuige(n): Fock Claeses).
3.             Nicolaas WIGGERS, gedoopt (RK) op 16‑02‑1724 te Nes (getuige(n): Dorothea Claassens).


maandag 8 mei 2017

Geboren uit een reeds overleden moeder, hoeveel kansen heb je dan om te overleven

Aktes geven je soms meer vragen dan dat ze antwoorden geven. Dat geld ook voor de 3 volgende aktes. Het is het jaar 1862 en het dorp is Wervershoof. Akte 6 in het overlijdensboek vermeldt het overlijden van Grietje Sijm 37 jaar en echtgenote van Maarten Boon op 9 april 's nachts om 01.00 uur. Grietje heeft op het moment van overlijden 2 dochters genaamd, Maartje en Grietje.
 Maar nu komt het, op het moment van overlijden is Grietje hoogzwanger van een tweeling. Deze tweeling wordt levenloos geboren op 9 april 's nachts om 03.00 waarbij   wordt vermeld dat de moeder reeds overleden is. Zie de akte 7 en 8. Nu was het zo dat de vroedvrouw geen keizersnee mocht uitvoeren, zij mocht alleen de bevalling doen en als er complicaties waren moest de heel- en vroedmeester erbij gehaald worden. Maar waarom wordt de tweeling dan pas twee uur later geboren, hoorden ze nog één of twee hartjes kloppen? Want als dat niet zo was waarom hebben ze die kinderen dan gehaald? Ze hadden dan maar één begrafenis gehad in plaats van drie. In begraafboeken kom je ook weleens tegen dat de moeder begraven wordt met haar ongeboren kind. Veel vragen dus bij deze overlijdens en antwoord zal er nooit op komen. Het gaat trouwens nog slechter met dit gezin in december van her zelfde jaar overlijdt dochtertje Maarten en in januari van het jaar erop (1863) overlijdt Maarten Boon, alleen dochter Grietje word volwassen, trouwt en krijgt een kind maar zal als zij 33 jaar is ook overlijden.


zondag 16 april 2017

Vreemde huwelijksinschrijvingen in Zuidland 1647

Het gebeurt dat soms dat je iets vreemds ziet in een kerkboek. Dit keer in het trouwboek van de gereformeerde kerk te Zuidland (ZH) Je leest dan iets wat nu pas sinds een paar jaar mogelijk is in ons land, namelijk een huwelijk tussen de zelfde sexen. In Zuidland staat vermeld dat Maartje Joppe J.D. van Oud Beijerland in het huwelijk treedt met Aagjen Jans J.D. van Zuidland. De eerste afkondiging is op 21 april en ze trouwen op 14 mei 1647. Het zal wel een foutje zijn van diegene die dit inschreef in het boek.

Het huwelijk dat er naast staat heeft ook iets vreemds, namelijk Bartholomeus Pietersz J.M. van Zevenhuizen die in het huwelijk treed met Anneken Kornelis J.D. van Abbebroek. De afkondigingen zijn gedaan te Abbebroek en het huwelijk is voltrokken, volgens mij, op 27 sept. maar er kan ook 27 febr. staan. Hoewel de p eigenlijk duidelijk is maar het staat in het begin van het jaar al in het boek. Nu komt het vreemde van dit huwelijk er word namelijk dit vermeld:
Deze persoon is bevonden een andere vrowe noch te hebben met twee kinderen daar over hij zich van Abbebroek heeft wech gemaakt.den 25 maerti 1647
Nu kan je je afvragen is hij dus gewoon weggelopen of heeft hij zich laten scheiden, was hij met die vrouw getrouwd of woonden hij er alleen mee samen? Helaas zijn er van Abbebroek geen boeken uit die periode dus het zal een raadsel blijven. Vreemd is het wel dat hij als J.M. staat terwijl hij dus 2 kinderen heeft in Abbebroek

zondag 26 februari 2017

Triest verhaal, een babymoord in Doesburg


Op zoek naar de naam Heijdeman de naam van een voorouder zocht ik bij de oude kranten op de site van Delpher.nl. Het enige wat tevoorschijn kwam was een krantenbericht in de Nederlandsche Staatscourant, d Opregte Haarlemse Courant en de Arnhemsche Courant. Een verbinding tussen deze tak Heijdeman en die van mij heb ik nog niet kunnen vinden. En zoals altijd roept dit weer vragen op. Zoals bv dat ze het hebben  over twee kinderen maar er zijn er drie, is het oudste meisje wat 7 is met vader mee op het schip om voor het eten en drinken te zorgen? Ze is te jong voor een dienstje.  Albartus Vossers de buurman is getrouwd met de zuster van Hendrina ten Bosch. Dit alles speelt zich af in het jaar 1818
Doesburg, den 12 mei.
Er heeft, in den afgeloopen nacht, alhier een verschrikkelijk geval
plaats gehad. Schipper Heijdeman, beurtschipper van Doesburg op
Deventer, van huis, en de vrouw met eene meid en twee kinderen,
alleen zijnde, is de meid, even na drie uren, na dat de klapwakers
van straat waren, wakker geworden door het gerucht dat zij in huis
hoorde; beneden komende vond zij het jongste kind, drie vierendeel-
jaars oud, in de wieg leggende, den hals afgesneden; terwijl de vrouw
op bed leggende met een touw aan een harer armen gebonden was.
Her broodmes lag voor het bed, en het huis stond van achteren open.
Men heeft niet kunnen ontdekken, dat er iets ontvreemd is. Waar-
schijnlijk zijn de daders, of dader, in hun boosaartig opzet, door het
gerucht gestoord geworden. De vrouw is bijna levenloos door schrik
uit huis gebragt. Men heeft dadelijk de poorten bezet, doch van
de daders van dit gruwelstuk is, voor zoo veel men weet, nog niets
ontdekt.De nadere bijzonderheden omtrent het bovengemeld ontzettend
geval komen hierop neder:
De vrouw van Derk Heijdeman, beurtschipper van Deventer, zich
alleen met hare twee nog zeer jonge kinderen in huis bevindende, had
zich, als naar gewoonte, te bed begeven; na eenige tijd gerust te
hebben, ontwaakte zij, denkelijk door het wakker worden van het
jongste kindje, en gevelde, dat men iets aan hare eene hand, me
welke zij het kindje wiegde, vastbond; een weinig van dezen schrik
hersteld, vermeende zij te hooren, dat iemand de kamer uitging; hierop
vloog zij, met haar oudste kind onder den arm, het bed en vervolgens
achter het huis uit en riep om hulp.
De voerman Albartus Vossers, mitsgaders haar naaste buurman, die
tevens haar zwager is, dit hoorende, stonden dadelijk op, en gingen, ver-
gezeld van een zijner knechts en eene meid, welke  mede door het ge-
schreeuw ontwaakt waren, in het huis van voornoemde vrouw; al-
daar in derzelver slaapkamer komende, en alles nauwkeurig onderzoe-
kende, vonden zij het jongste kindje, nog geene vijf maanden oud,
zieltogend in de voor het bed van de moeder staande wieg liggen, en,
bij het afnemen van het kussentje, hetwelk op het gezigt van dit
kindje gelegd was, ontdekten zij, dat men het met een mes de strot
had doorgesneden.
Verder alles nazoekende, ontwaarde men, dat het bureau, hetwelk
in de slaapkamer stond, met den sleutel (welken zij vermoedelijk uit de
op een stoel hangende zakken van de vrouw, hadden genomen) geopend,
toch dat niets er uit genomen was; en uit een aldaar staande kabinet
eenig linnen, benevens een zilveren tabaksdoos en een doosje met eenige
hals- en oor cieraden genomen, hetwelk echter alles op een stoel, en
op een grooten doek, zeer naauwkeurig opeengestapeld lag.
Welke middelen men aangewend heeft, zoo heeft men tot nog toe
volstrekt geen het minste spoor van deze misdadigers kunnen ontdek-
ken, het welk des te moelijker is doordien er niets vermist wordt.
Hier de krant met het bovenstaande bericht.
Overlijdensakte van Johanna Frederica het meisje dat vermoord werd.

Het gezin van Derk Heijdeman
I.1            Derk HEIJDEMANbeurtschipper op Deventer, logementhouder Hof van Gueldria, gedoopt (geref) op 18‑04‑1773 te Doesburg, overleden op 02‑03‑1822 te Doesburg op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 18‑10‑1807 te Doesburg met Hendrina ten BOSCH, 21 jaar oud, logementhoudster, gedoopt (geref) op 27‑08‑1786 te Lathum, dochter van Frederik ten BOSCH en Catharina KOKlandbouster.
Uit dit huwelijk:
1.             Benjamin HEIJDEMAN, geboren op 22‑01‑1809 te Doesburg, gedoopt (geref) op 29‑01‑1809 te Doesburg, overleden op 05‑11‑1811 te Doesburg op 2-jarige leeftijd.
2.             Catharina HEIJDEMAN, geboren op 09‑11‑1810 te Doesburg, gedoopt (geref) op 18‑11‑1810 te Doesburg.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16‑09‑1840 te Doesburg met Heinrich KERSKENbeurtschipper, geboren circa 1816.
3.             Benjamin HEIJDEMAN (zie II.4 op blz. ).
4.             Johanna Frederika HEIJDEMAN, geboren op 19‑12‑1817 te Doesburg`, overleden op 12‑05‑1818 te Doesburg, 144 dagen oud.
5.             Johanna HEIJDEMAN, geboren op 23‑03‑1820 om 09.30 uur te Doesburg.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30‑04‑1846 te Doesburg met Joost Willem SLOOTmuziekmeester, geboren circa 1815, zoon van Adriaan Joseph SLOOT en Hendrika Maria Nevendorp.
6.             Frederika HEIJDEMAN, geboren op 23‑03‑1820 om 09.00 uur te Doesburg, overleden op 04‑06‑1837 te Doesburg op 17-jarige leeftijd.

II.4          Benjamin HEIJDEMANlogementhouder, geboren op 13‑04‑1814 te Deventer.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01‑11‑1844 te Doesburg met Geertruida Eliezabeth BECKING, geboren circa 1821, dochter van Dirk Willem BECKING en Maria Elizabeth BOLAND.
Uit dit huwelijk:
1.             Gerhard Johan HEIJDEMAN, geboren op 10‑01‑1848 te Doesburg.
2.             Adrianus Bernardus HEIJDEMAN, geboren op 01‑06‑1849 te Doesburg.
3.             Maria Eliesabeth HEIJDEMAN, geboren op 29‑01‑1851 te Doesburg.
4.             Zoon HEIJDEMAN, geboren op 25‑10‑1853 te Doesburg, overleden op 25‑10‑1853 te Doesburg, 0 dagen oud.
5.             Benjamin Eliza HEIJDEMAN, geboren op 28‑11‑1854 te Doesburg, overleden op 24‑01‑1855 te Doesburg, 57 dagen oud.
6.             Benjamin Eliza HEIJDEMAN, geboren op 03‑03‑1857 te Doesburg, overleden op 13‑01‑1860 te Doesburg op 2-jarige leeftijd.
7.             Catharina Johanna HEIJDEMAN, geboren op 30‑11‑1858 te Doesburg, overleden op 02‑03‑1860 te Doesburg op 1-jarige leeftijd.
8.             Christiaan Wendelinus HEIJDEMAN, geboren op 04‑07‑1861 te Doesburg.

dinsdag 31 januari 2017

Ingewikkelde akte

Er worden soms aktes opgesteld waarbij je denkt, dit kan toch simpeler. Neem nu de volgende akte in het geboorte register van het jaar 1865 van de gemeente Avenhorn. Ik zal hem letterlijk overnemen waarbij je de doorgehaalde woorden dus niet moet lezen.

Heden den Heden den eenendertigsten Augustus achttienhonderd 
Achttienhonderd  vijfenzstig, is door ons on is voor ons ondergetekende, Ambtenaar derge 
van den burgerlijke stand der gemeente teekende, ambtenaar van den burgelijken 
verschenen stand der gemeente Avenhorn, ingeschreven een bij missi van beroep ve van 
den Minister van Marine in dato negenen oud twintig Augustus jongst- jaren leden 
wonende te letter E, nummero 6, op heden ingekomen acte van geboorte luidende 
welke ons heeft verklaard dat als volgt  
Op den Koninklijk consulaat der Nederlanden voor Zweedens oost- en Zuidkust
des Stockholm den 16 Augustus 1865 ten copie extract uit het jour ure naal gehouden aan
in het huis staande boord van het Nederlandsch te Koog aan de Zaan te hui be-
is geboren een kind van het hoorende Schoonerschip geslacht, uit Maria Cornelia, op 
desselfs reize van Buenoo Aijres naar Stockholm vanaf van beroep 14 April
1865 tot 26 Julij 1865 waarop eene wonende verlossing heeft plaats gevonden, ge-
volgd door het overlijden der moeder luidende de geboorte acte daarin geschre-
welk kind zal genaamd worden ven als volgt:copie Acte van geboorte
Op Maandag den negenen 20ste Meij 1800 vijfenzestig des middags ten twaalf
Zijnde eze inschrijving gedaan op aangifte van ure compareerden voo mij Adrianus
Van Welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk Brinkerink
schipper aan boord van het Nederlandsch te Koog aan de Zaan van beroep te huis
behoorend Schoonerschip Maria oud Cornelia, de personen van Doeke Doekes
jaren, wonende te  Roos oud eenenveertig jaren geomicilieerd te Terschelling
en van Sturrman, Jacobus den Breems oud vijfen 30 jaren gedo-
van beroep micilieerd te Vlaardingen ma- oud troos en Gaamve Gaamve
jaren, wonende te Spanjer oud vijfentwintig jaren gedomicilieerd te Terschelling
en is deze akte na voorlezing door ons mede matroos op genoemd schip welke met mij ver-
klaarde, dat heden morgen ten drie ure na middernacht aan boord van genoemd
schip (was geteekend) zeilende op 24 graden Noor De ambtenaar voornoemd der breedte en
39 1/2 graad lengte west van Greenwich (was geteekend) bevallen is van een kind
van het mannelijk geslacht zullende genoemd worden Adrianus Douwe
Mejuffrouw Trijntje Brinkerink geboren Faber zonder beroep voornoemd 
gedomicilieerd ter Avenhorn.

Dit was geschreven in de ruimte van de onderste akte op et blad, hierna gaat het dus verder op de volgende bladzijde in het bovenste gedeelte waar eigenlijk dus een nieuwe geboorte ingeschreven hoort te worden. Weer met de woorden doorgehaald die gedrukt staan 


Heden den van al het welk te krachtens art. 35 Burg.Wetb. deze acte heb op
Achttienhonderd gemaakt en in tegenwoordigheid is voor ons ondergeteekende ambtenaar van ge-
van den burgerlijke stand der gemeente noemde Comparanten en getuigen en na gedane voor-
verschenen lezing met hen heb geteekend, A,D, Brinkerink schipper van beroepD.D.Roos
stuurman J den Breems matroos G.oud G. Spanjer matros jaren
wonende te Behafs legaliserung der eigenhandigen handzeichnungen, sowahl
welke ons heeft verklaard dat des schiffers A.D.Brinkerink als den zeugen D.D. Roos
op den J den Breems G.G. Spanjer die alle den sachverhalt vor mir nem-
des lich ernent als wahr ten bekraftigten koninkl. ure Niederlanisches consul-
in het huis staande lat zu Stockholm den 16 augustuti 1865 L.S.C.H. Becker consul
is geboren een kind van het Fur die richtige copie geslacht uit Stockholm 17 aug. 1865
(geteekend) C.H.Becker consul, Gezien voor lega;isatie der van beroep handtee-
kening van den Heer Becker wonendehierboven omschreven 's Gravenhage
den 26 Augustus 1865 voor den Minister van Buitenlansche Zaken
welk kind genamd zal worden De Secretaris Generaal (geteekend) A. Uijttenhooven
Gezien voor legalisatie der handtekening van den Heer A. Uijtten-
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van hooven Secretaris Generaal bij het Depar
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van tement van Buiten
landsche Zaken 's Gravenhage den 29 Augustus 1865 van beroep voor
den Minister van Marine oud de Secretaris Generaal (geteekend)
jaren, wonende te M. Clercq
en van Zijnde deze inschrijving geschied ter voldoening aan artikel 37 van
van beroep het Burgerlijk Wetboek  oud
jaren, wonende te  de Ambtenaar voornoemd
en is deze akte na voorlezing door ons (was geteekend) P, C. Spaans

Het zelfde verhaal staat ook in het overlijdensboek van de burgerlijke stand van Avenhorn
De ambtenaar mocht het dus twee keer overschrijven. Behalve dat in die akte het overlijden van de moeder word beschreven.


I.1            Adrianus Jacobus BRINKERINK, onderwijzer.
Gehuwd met Geesje ALDERS.
Uit dit huwelijk:
1.             Adrianus Dirk BRINKERINK (zie II.1 op blz. ).

II.1          Adrianus Dirk BRINKERINK, zeevarende, rijks havenmeester te Vlissingen, geboren circa 1827.
Gehuwd op 22‑11‑1856 te Obdam met Trijntje FABER, geboren circa 1830 te Obdam, overleden op 04‑06‑1865, dochter van Douwe Jansz FABER, predikant, en Ietske HEIJES.
Uit dit huwelijk:
1.             Dirk Adrianus BRINKERINK, predikant, geboren op 26‑02‑1850 te Obdam.
2.             Adrianus Douwe BRINKERINK, geboren op 20‑05‑1865, aan boord van een schip, overleden op 09‑08‑1865 te Avenhorn, 81 dagen oud.                                                     
1857


1861
                                    

woensdag 4 januari 2017

Mijn betovergrootvader en betovergrootmoeder

Mijn betovergrootmoeder was Alida (Aaltje) Buijs geboren en R.K. gedoopt in Edam op 1-5-1791 maar ze was geboren in Volendam als dochter van Theodorus (Dirk) Jacobse Buijs en Huibertje Claas Plat, Zij was van de 8 kinderen die mijn oudouders Dirk en Huibertje kregen het 5e kind.
Als Aaltje 21 jaar is krijgt zij haar 1e kind genaamd Christina Schessen waarvan zij zegt, dat  Christiaan Schessen een bloemist uit Haarlem, de vader was. Deze Christiaan ben ik nog nergens tegengekomen. Dit meisje Christina is geboren en gedoopt op  23-01-1813. Dan ontmoet Aaltje de Edammer Arnoldus van Dijk een 21 jarige groenteverkoper uit Edam met wie zij op 29-04-1813 trouwt, 4 maanden later overlijdt haar dochtertje Christina. Met Arnoldus krijgt ze geen kinderen.


Als groenteverkoper verdient Arnoldus waarschijnlijk niet de kost want Aaltje gaat als werkster naar Amsterdam. In 1819/1820 is ze waarschijnlijk weinig of helemaal niet naar huis geweest want op 02-03-1820 krijgt ze een zoon die ze inlaat schrijven als Jacob Cornelis Buis en 6 dagen later legt ze dit kind te vondeling met een briefje waarop zijn naam en geboortedatum staan. Ze kon waarschijnlijk niet thuis komen met een kind als ze al een jaar niet in Edam is geweest. Twee jaar later krijgt zij weer een kind nu een dochtertje Gerarda Buis geboren op 18-11-1820. Dit keer legt ze het niet te vondeling. Maar vertelt niets tegen haar man in Edam want ze geeft het de achternaam Buijs en niet van Dijk. In augustus overlijdt haar man Arnoldus in Edam, Ze is wel naar huis gegaan toen hij overleed voor de begrafenis en voor de dingen in huis die ze kon gebruiken. Een jaar later overlijdt dochtertje Gerarda op 16-12-1822 in Amsterdam. 
Ik weet niet wanneer zij mijn betovergrootvader heeft ontmoet en of die twee kinderen Buis van hem waren, Wel weet ik dat op  25-06-1823 weer dochtertje wordt geboren dit keer met de naam Geertruida Smit ingeschreven in de burgerlijke stand als dochter van Antonie Joseph Smit en Alida Buis, deze dochter wordt 28 jaar en overlijdt ongehuwd. In 1825 wordt mijn overgrootvader Willem geboren 26-06-1825. Als zoon van Antonie en Alida. In 1832 wordt nog een kind geboren dat de achternaam Smit krijgt, Hendricus Wilhelm die 1,5 jaar later overlijdt Als Willem 12 jaar is overlijdt zijn vader. Zijn vader word aangegeven door een zoon Egbert, waarvan ik tot dan nog niet had gehoord. Wat blijkt, Antonie geboren in Breda, is met zijn ouders in Edam beland en daar getrouwd met Maretje Pothoven (1785-1855) met Maretje heeft hij 7 kinderen gekregen, Willem 1808-1808, Harmanus 1809, Egbert 1810, Francina 1812, Wijnanda 1814, Maretje 1818 en Antoni Joseph 1820 bij dit laatste kind was Antoni niet aanwezig en dit kind is daarom ook aangegeven door de vroedvrouw. Waarschijnlijk was hij meer in Amsterdam dan in Edam. 

Vermelding van het Binnengasthuis waar mijn over-overgrootmoeder een paar dagen heeft gelegen

Een gedeelte van het formulier waarop de vondeling vermeld met met de tekst van het briefje dat erbij was. 

De inschrijving van het vondelingetje in Veenhuizen bij de kinderkolonie in 1828 als 6 jarige.