donderdag 4 december 2008

oud handschrift op perkament

Een mooi oud boekje gevonden, met daarin de regelgeving van Oosthuizen geschreven op perkament.Het begin van het boekje is van 1348. De eerste tekst is: Gherrit van Hemskercke Here van Luttich, Oesthuijsen en Dreysitter. Het tweede gedeelte van het boekje is van 1447. En begint met de volgende tekst.
Ghijsbrecht van Vianen ridder heer van
Noirdeloos van Oesthuijsen en van Eter-
sem ende Vrouwe Meyn van Hemskerck
vrou van Noirdeloes van Oesthuijsen en
van Etersem doen cond allen luden dat wij
bede willen van onsen lieve oem Wouter van
Hemskercke om sonderlinge gunst en --- die
hebben en draghen tot onse keur buere van
Oesthuijsen Hoebrede en raede alsoe veer al
onse rechten staen en gaen hem ghegunt en....

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden... Door Matthæus Brouërius van Nidek, Isaac Le Long: "VIII MEYN of MEYNE VAN HEEMSKERK Vrouwe van Oefthuifen die nog leefde in den Jaare 1472 en getrouwt met Gysbert van Vyanen Heere van Noirdeloos zone van Jan van Vyanen Ridder en thesaurier van Vrouw Jakoba Gravinne van Holland en van Sophia van Herlaer Vrouwe van Noirdeloos naliet een eenige dogter"
(Meyn is afgeleid van Clementia wat haar eigenlijke naam was)

Waarschijnlijk overgeschreven in de 17e eeuw, maar de tekst is van de 1447.

Meyn van Heemskerk was een dochter van Gerrit van Heemskerk Heere van Luttich, Oesthujsen en Dreysitter, en van Margaretha van Cralingen vrouwe van Rodenrijs.

Dochter van Ghijsbert en Meyne was Maria erfgename van Noordeloos en Heemskerk die in de echt trad met Arend van Strijen Heer van Zevenbergen. Zij kregen een dochter Marij van Zevenbergen vrouwe van Heemskerk, Noirdeloos en Kapelle op den Yssel. Marij trouwde met Kornelis van Berghen of Glimes.(ondertekent in het boekje) En zo zijn alle namen in het boekje met elkaar verbonden.
Een reactie posten