donderdag 7 september 2017

Een dichterlijke ambtenaar

In 1757 was er in de maand januari een jolige ambtenaar in de gemeente Rijnsburg. Hij schreef daar de huwelijken in van:

12-01-1756  Huijg Tijsz Moraal wedr van Trijntje de Ruijter woonende te Hazerswoude en Kaatje Blankert wed, van Teunis Bouquee woonende alhier, 
De anbtenaar schreef er onder: Een jonge paar, ider maar 70 jaar

Huijg was inderdaad 70 hij is gedoopt op14-12-1687

Het tweede huwelijk dat hij inschreef was op de 22e januari 1757
Gideon Buijtendijk wedr. Jannetje van Egmond en
Jannetje Mes j.d. ider in de classis van fl.3,=
Hier schreef hij het volgende onder:

Dit jaar begint met klugtige paaren
een oude voogd van sestig jaaren
Trouwt zijn pupil is dat geen klugt?
nog minderjarig en bevrucht.

getrouwd en na de eerste nagt
heeft zij 2 kinderen voort gebragt
geen negen maanden zijn verloopen
Als d. eerste vrouw nog 't oog had open.

Hier heeft de "dichter"wat vrijheid genomen. Gideon is geen 60 maar 57 jaar hij is geboren 27-06-1700 Valkenburg (ZH).  Jannetje is 25 jaar geboren 24-02-1732.

Gideon trouwt voor de 1e keer 27-04-1732 Valkenburg  met Maartje Gerrits Rietdijk zij kregen een zoon Nicolaas geboren 14-02-1734 Rijnsburg

Gideon trouwt voor de 2e keer26-04-1739 Rijnsburg met Jannetje van Egmond zij kregen 3 zonen
Jan gebroen 26-03-1741 Rijnsburg
Leendert geboren 11-04-1751 Rijnsburg
Dirk geboren 20-10-1754 Rijnsburg

Gideon trouwt voor de 3e keer op 22-01-1757. Met Jannetje Mes kreeg hij een tweeling die gedoopt zijn op 16-02-1757 en de namen kregen van Willem en Antje. Willem overleed op 12-03-1757 en Antje op 14-03-1757

Gideon overleed 30-10-1760 en jannetje Mes hertrouwt in 1761 met Pieter Klaver en overleed 24-06-179959.157

vrijdag 1 september 2017

Gemengde huwelijken

Hoewel er in vroegere jaren veel gemengde huwelijken waren al dan niet met de afspraak om eventuele kinderen in een bepaald geloof op te voeden, soms de jongens in het geloof van de vader en de meisjes in het geloof van de moeder werd er af en toe wel moelijk over gedaan zoals bij onderstaand huwelijk dat ik tegen kwam. Ik heb geen kinderen gevonden dus weet niet of er een afspraak was gemaakt omtrent het dopen en opvoeden in een bepaald geloof.. Het huwelijk vond plaats in Vierlingsbeek in de gereformeerde kerk,

1716 Den 4 julij exhib: sig:
Jan Willems weduwnaar van wijlen Margriet Oomsen
                     met
Johanna Cathrina van Overschie j.d. beijde van Vierlinxbeek
              getuijgen
Hendrik Mollemans
Peter Gerrits
Wilhelmina Mollemans
Anna Maria van Overschie

NB. Om dat de moeder van de Bruijt dit houwelijk niet wilde toestaen.
omdat de bruijdegom  Rooms, en de bruijt Gereformeert was, so heeft
den bruijdegom bij de ondertrouw coram me & hip quatuor testibus
belooft haer noijt over de religie te willen moeien, ook heeft
ook heeft de Bruijt geloften gedaen in haere Religie te willen leven en sterven
Den 19 Julij heeft de moeder van de Bruijt het derde gebod van
dese ondertrouw laten stuijten omdat men haer hadde aengedient dat hare
 dogter te Venraij Rooms geworden was,

Sij gaf met veel tranen te kennen dat sij niet eer haer consent tot dit
houwelijk gegeven hadde, voor dat haer, Bruijdegom en bruijt grote beloften
nopens de Religie gedaen hadden dese beloften nu door de dogter verbroken
sijnde was ook haer consent, alleenig gegrondt op die conditie van selve te niet gedaen.
xxxxxx die  quam, de Bruijdegom van selven versekerde dat het gene van sijn bruijt
 geseijt was maer uijtstrooissels waren vernieuwde sijn beloften coram Dom, Beekmanno & me imo &alijs testibus. Een weing daerna heeft ook de bruijt in haer eijgen huijs in prefentie
van haer moeder en suster ook nog een Rooms mann belooft aen Dom Beekman en mij de ware gereformeerde Religie noit te willen versaken, maer totter doot toe daerbij te volhouden ja toonde een schriftelijk attestatie van haere belijdenis en seide voor  die waerheit vervolgingen ja de doot
te willen ondergaen, daerop is dit paer den 26 julij hier in de kerk getrouwd.
58.800