dinsdag 22 juni 2010

Jan Helmighs Lantmeter, schoolmeester tot Lutjebroek.

Jan Helmighs Lantmeter vermoedelijk rond 1670 geboren, wordt als lidmaat aangenomen op 5 februari 1696 in Lutjebroek, twee jaar later wordt zijn vrouw Aaltje ook als lidmaat aangenomen met attestatie uit de Wormer.

huwelijsinschrijving van Jan:
3 januarij 1698 hebben Jan Helmighs Lantmeter jong gesel schoolmeester tot Lutjebroek met Aaltje Jacobs Tulips jonge dogter van de Wormer haare huwelijkse gebooden laten inschrijven op 5 januarij en hebben op de 5 dito haare eerste voorstelinge gekregen, zijn tot Wormer getrout.

In Lutjebroek laten zij de volgende kinderen dopen:
01-12-1698 Jacob Jans
01-02-1700 Cornelis
17-02-1701 Trijntje
09-11-1703 Pieter Jans
12-02-1705 Jannetje
04-07-1706 Gerrit Jans Tulip
11-08-1707 Gerrit Jans
23/02/1710 Gerrit Jans Tulips
15/01/1715 Antje Jans

2 kinderen blijven in ieder geval leven, Trijntje waarvan in het kerkboek vermeld wordt dat zij in 1736 naar Buiksloot vetrekt. Antje doet belijdenis op 18/10/1732 en vertrekt met attestatie op 27/8/1741 naar Bovenkarspel waar we haar terug vinden als vrouw van Maarten Coning
Maarten Coning weduwn. tot Broekerhaven met Antje Landmeter j. dogter woonachtig alhier tot Lutjebroek hare huwelijkse aantekeningen laten aantekenen 29 julie 1741
Maarten en Antje krijgen twee kinderen waarvan er een jong overlijdt vermoedelijk al voor het dopen.
Uit zijn eerste huwelijk met Appolonia Klaas heeft Maarten 3 kinderen of deze nog in leven zijn bij zijn huwelijk met Antje weet ik niet
kinderen Maarten en Appolonia gedoopt in Bovenkarspel
Neeltje 08/03/1733, Marijtje 11/09/1735 en Pieter 06/03/1734.

Maar goed, Jan is dus schoolmeester in Lutjebroek en een van zijn bijbehorende taken is het inschrijven in het doopboek. Op lege pagina´s schrijft hij ook wel eens iets wat daar eigenlijk niet thuis hoort. Onder andere schrijft hij op 25 september 1704 het volgende:
Anno 1704 den 3e september is het begonnen te wajen en te regenen, drie weken lang, dat het landt bijna onder was. Dat aanmerkens waardig is alsoo dat het soo vroegh in de tijt was en alle dag schoon de selve dagh so sijn geschreven den 25 september 1704.
even verderop schrijft hij een doop in als volgt:
17 augustus 1707 man uijt Grootebroek is de moeder een Vries Vroutje een soon genaamt Dirck
en op de 24e van die maand en van dat jaar noteert hij het volgende:
Pieter Goos & Trijntje
een soon genaamt.
ik seg een doghter genaamt Reijnoutje.


Dan verder op een stuk in het Latijn met het alfabet eronder.


De geboorte van Jan heb ik niet kunnen vinden, maar Jan is begraven op 20-8-1737 te Lutjebroek. Hij zal dan ongeveer 60 jaar geweest zijn afgaande op zijn lidmaatschap en zijn huwelijksdatum.