woensdag 27 maart 2013

Een dodelijke val.


Hoe dodelijk kan je vallen van een hooiwagen?
Aardswoud begraafboek 1784. Op den 10e julij is beluijd Klaas Koppes en den 14 dito in de kerk begraven. Acte drie gulden vertoond.
NB. Deze Klaas Koppes oud zijnde 23 jaar, was als boerenknegt woonende bij Dirk Claasz Koorn, en op Saterdag den 10 julij met Pieter Houtkoper aan ’t hooij rijden zijnde, had het ongeluk om van ’t voer hooij dat op de waagen was af te vallen, en in een hooijvork die mede van de waagen viel te vallen, zoo dat hij reets dood was eer hij in ’t huijs bij Dirk Coorn wierd gebragt.

woensdag 20 maart 2013

de galjoot Margaretha Augusta van kaptein A. Jongman


De Margaretha Augusta. In 1851 werd de Margaretha Augusta gebouwd op een werf in Hoogezand. Eigenaar van dit schip, een Galjoot, was kapitein Augustinus Alje Jongman, Augustinus was geboren als zoon van een bakker zijn vader was Alje Heeres Jongman en zijn moeder was Elisabeth Christoffer Upmeijer. Hij noemde de Galjoot naar zijn vrouw Grietje en naar hem zelf.
Wat reizen van de Margaretha Augusta.
14-08-1851 uitgezeild vanaf Hellevoetsluis naar Nizza
18-01-1852 aangekomen in Vlissingen voor Antwerpen van Livorno met marmer
08-11-1854 liggend in Memel
29-01-1855 liggend in Vlissingen
17-11-1855 van Texel naar Hamburg
08-08-1856 passeert de Sont op weg van Petersburg naar Leight met tarwe
31-01-1859 zeil klaar in Londen
04-11-1859 aangekomen op de Vlie van Newcastle
13-04-1860 Zeil klaar in Rotterdam n. Grange Mouth
09-11-1860 van Texel naar Nantes
16-12-1860 van Nantes naar Amsterdam
18-12-1860 uitgezeild van Antwerpen
06-01-1861 is ten reede gepasserd en bestemd voor Antwerpen de Margaretha Augusta kapt. Jongman komende van Nantes en wegens ijsgang op de schelde te Vlissingen in de haven binnengekomen om te overwinteren De ladingvan boekweit is oververhit en men is dus gaan lossen.
24-03-1861 aan gekomen te Antwerpen
06-06-1861 binnen gekomen te Londen
16-05-1861 in Pillau naar Londen
08-04-1862 Met nog 3 andere schepen vertrokken naar Santander
11-12-1862 van het schip de Margaretha Augusta kapt. Jongman heeft men sinds het vertrek op 08-04-1862 vanuit Vlissingen naar Santander niets meer vernomen
Verder weten we dat de Margaretha Augusta in Juli 1861 op weg was naar Petersburg dit lezen we in de overlijdensakte van de scheepskok.
Wij ondergeteekenden, Gezagvoerder en man- schappen van het Nederlandsche schip Margaretha Augusta verklaren hiermede, dat wij op onze reize van London naar St Petersburg op den 13 Julij 1861, wind en stroom tegen heb bende, in de Sond ten anker lagen. Onze boot, die op zijde in takels hing, eenigzins lek zijnde, werd de kok genaamd Pieter Astuling Groen, gelast, wat water in den boot te scheppen, ten einde denzelven te doen digt trekken. Terwijl de kok daarmede bezig was, brak de hanger, al waar de takel was ingehaakt, van achteren zodat de boot nederviel en daar de kok juist achter in den boot stond om water te scheppen, viel hij mede een stortte uit den boot in het water.----- Wij allen snelden hem dadelijk te hulpe en hoewel wij alles aanwendden, om den drenkeling te redden, zoo bleven onze pogingen daartoe vruchteloos en moesten wij hem, zonder hem te kunnen redden, voor onze oogen zien verdrinken. St Petersburg den 17/5 Augustus 1861 getekent A.A. Jongman, T.R. Zeeft, D. Kl Boer Deze verklaring is door voormelden Kapitein en zijne manschappen ondertekent en bekrachtigd, van mij W.L. Welter predikant der Holland- sche Hervormde Gemeente te St. Petersburg.
[Willem Leonard Welter geboren ca 1815 Vriezeveen, aalmoezenier bij het Ned. gezantschap te St. Petersburg [Rusland],predikant Nederlands Hervormde Gemeente te St. Petersburg(1842-1867/1872-1873)]
De kok Pieter Astulingh Groen is geboren 27-02-1836 in de Westerstraat Enkhuizen zoon van Cornelius Caesar Groen en Gerbregje Astulingh Metselaar.Ze woonden in 1861 op Wieringen, daar troffen we de inschrijving van het overlijden en de brief met de verklaring daarvan aan. De kapitein en zijn bemanning hebben Pieter niet lang overleefd.Op de volgende reis is het schip vergaan.
 
In december word in verschillende kranten vermeld dat nadat het schip in april vertrokken is er niets meer van is vernomen. Men neemt dus aan dat het ten onder is gegaan. Zijn weduwe plaatst een bericht op 12-12-1862 in de krant met het volgende.
Na bijna 8 maanden tusschen hoop en vrees geleefd te hebben, moet ik tot de smartelijke overtuiging komen, dat mijn dierbare Echtgenoot A.Jonkman, in leven Gezagvoerder op het Galjootschip Margaretha Augusta, en deszelfs Broeder H. Jonkman, stuurman op gemelden bodem, hun dood in de golven hebben gevonden. Zwaar treft mij deze slag, daar ik achterblijf met 4 jonge kinderen, die het groote verlies van hunnen dierbareb Vader nog niet beseffen. Terwijl mede in het verlies deelen, een diep bedroefde Vader, die twee van zijne Zonen zoo te gelijk heeft verloren, alsook zijne Behuwd Ouders en nadere Betrekkingen. God sterke mij in het groot verlies dat ik in hem als Man en Vader moet missen, terwijl de Zalige Hoop, elkander eens weder te zien, daar, waar geene scheiding meer wezen zal, mij in den Wil des Heeen doet berusten Wed. A. Jonkman Reiningh
(H,Jon(g)kman is waarschijnlijk zijn jongere broer Hindrik) Zo eindigt dan de reis van de Margaretha Augusta vermoedelijk in de Golf van Biskaje gezonken. Blijft wel vreemd vind ik dat de andere schepen niets gemerkt hebben 2 van deze schepen waren juli weer terug in Vlissingen. en van deze schepen de Louis Maurice is in het najaar bij Nantes vergaan.
Genealogie van Alje Heeres JONGMAN
I.1 Alje Heeres JONGMAN, bakker, geboren circa 1792 te Garrelsweer, overleden op 23 05 1869 te Noordbroek. Gehuwd op 15 05 1817 te Noordbroek met Elisabeth Christoffel UPMEIJER, geboren circa 1799, overleden op 25 01 1847 te Noordbroek. Uit dit huwelijk:
1. Stoffer JONGMAN, geboren op 23 10 1817 te Noordbroek, overleden op 27 10 1819 te Noordbroek op 2 jarige leeftijd, werd om 10 uur 's morgens aangegeven.
2. Stoffer JONGMAN, geboren op 27 10 1819 om 16.00 uur te Noordbroek.
3. Alberdina JONGMAN, geboren op 05 03 1822 te Noordbroek.
4. Hero JONGMAN, geboren op 18 12 1823 te Noordbroek.
5. Augustinus JONGMAN (zie II.5 op blz. ).
6. Pieter JONGMAN, geboren op 10 03 1828 te Noordbroek.
7. Roelfien JONGMAN, geboren op 02 06 1830 te Noordbroek.
8. Berend JONGMAN, geboren op 07 04 1832 te Noordbroek.
9. Grietje JONGMAN, geboren op 19 11 1834 te Noordbroek.
10. Annechien JONGMAN, geboren op 26 02 1837 te Noordbroek.
11. Hindrik JONGMAN, geboren op 16 02 1839 te Noordbroek.
12. Jetskalina JONGMAN, geboren op 10 04 1844 te Noordbroek, overleden op 26 04 1844 te Noordbroek, 16 dagen oud.
II.5 Augustinus JONGMAN, zeeman, kapitein van de galjoot Margaretha Augusta, geboren op 30 03 1825 te Noordbroek. Overleden circa 1862 Gehuwd op 25 jarige leeftijd op 09 01 1851 te Amsterdam met Grietje REININGH, geboren circa 1827 te Groningen, overleden na 1889, dochter van Willem Reindersz REININGH en Meina WICKERS, slaapsteehouder. Uit dit huwelijk:
1. Alje JONGMAN, geboren op 09 10 1851 te Amsterdam.
2. Jacobus Gerardus JONGMAN, geboren circa 1854 te Amsterdam, overleden in 1919 te Amsterdam, ongehuwd.
3. Geert JONGMAN, machinist, geboren op 11 06 1855 te Amsterdam.
4. Elibertus Christiffer JONGMAN, 1e stuurman Nederland Amerika stoombootmaatschappij, geboren op 13 12 1857 te Amsterdam.
5. Nicolaas Bouchienus JONGMAN, geboren op 13 05 1860 te Amsterdam, overleden op 21 02 1861 te Antwerpen, 284 dagen oud.