woensdag 12 december 2012

Zo sta je dus voor eeuwig te boek als hoer.


Lijsbeth Gerrits van Rijn, gedoopt (geref) op 01 05 1707 te Ankeveen. Ondertrouwd op 29 07 1725 te Ankeveen, gehuwd voor de kerk op 18 jarige leeftijd op 16 08 1725 te Ankeveen (geref) (getuige(n): Jan Timmer en Jan Bekker getuigen dat de bruidegom een vrij persoon is.) met Harmen Kasparsz Roswinkel, scheepstimmerman bij de VOC, geboren te Braemsche in het Osnabrugsche, overleden op 24 04 1738 te Batavia, aan boord van het VOCschip Gunterstijn. Hij trad op 10 03 1727 in dienst van de VOC en vertrok in juli, aug 1737 vanaf Texel naar Oost Indien. Kwam in oktober aan in Batavia. Uit dit huwelijk: 1. Kasper Roswinkel, gedoopt (geref) op 09 12 1725 te Ankeveen (getuige(n): Annetje Gijsberts Binge). Kinderen: 2. Gerrit Roswinkel, geboren op 01 10 1737 te Ankeveen, dinsdag, gedoopt (geref) op 06 10 1737 te Ankeveen (getuige(n): Gerritje Jans Lustig), de vader zoo gezegt wierd Harmen Kaspersz Roswinkel naer Oostindien gevaren. 3. Koba van Rhijn, geboren op 11 10 1739 te Ankeveen, gedoopt (geref) op 13 12 1739 te Ankeveen.
Koba geboren op zondag 11 oktober 1739 en gedoopt den 13 december 1739 zijnde door de moeder zelve ten doop gepresenteert de naam is Lijsbeth Gerrits van Rhijn. Dezelve heeft voor Godt in tegenwoordigheid van Jan Kornelisz van Veeren, Barent Dirksz Klouwert ouderlingen en van mij aen mijn huis op maandag 7 december verklaart dat de vader van haer kind voorschreven was XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (naam is doorgehaald) gelijk ook van het andere genaamt Gerrit gedoopt den 6 oktober 1737, Zijnde der door des zelfs vrouw ten doop geheven zie voor bladzijde 70 gelijk zij ook openlijk voor de gemeente heeft beleden dat zij en deze Koba en Gerrit voorschreven in een dubbele overspel bij een en den zelve persoon, die haer Godlooslijk had verlijd, had ontfangen. in de kantlijn staat:
NB. Dit vrouw mens heeft verkeering gehad met veele persoonen en bijzonder en een Godloosen verspeelt der met name Casper die noch meer stukjes heeft bedreven heeft op alle kermisseen geloopen en is op Holland (bedoelt word waarschijnlijk Hollands Ankeveen) van een derde bastert bevallen dat niet gedoopt is, en heeft de diakonij de hand van deze hoer afgetrokken, noch 1744 op 's Graveland van een vierde.