woensdag 3 november 2010

gelezen


Op 13 november 1834 spoelen twee lijken aan in Andijk.
Jansje van Haarst schippersvrouw van Heimen Visser die haar ook aangeeft.
Jansje draagt op haar hemd de letters IVH. Zij was 36 jaar en geboren in Amsterdam als dochter van Jan en Annetje Verweij.
Ook Lubbertus Lubbers spoelt deze dag aan, hij is schipper en 35 jaar oud. Lubertus word aangegeven door zijn broer Floris schippersknecht 32 jaar oud.
Net als Jansje is Lubertus ook geboren in Amsterdam en hij is een zoon van Aart en Nelletje Kist.

Na zoeken op internet kom ik niet verder dat er eind oktober dat jaar twee ligtervaartuigen zijn vergaan onder weg van Het Nieuwe Diep met tabak naar Amsterdam. Het zouden dus personen van deze twee schepen kunnen zijn, verder lees ik dat het weer toen bar en boos was in het hele land. Veel schepen kwamen in moeilijkheden evenals de dijken die het zwaar te verduren kregen.
In Zeeland had men veel problemen met de polders daar, ook in Friesland kwamen er moeilijkheden door de zware stormen, in Noord Holland de hondsbosche zeewering waar juist reparatie aan werden gedaan, had veel last. Overijssel had ook problemen met het water. Langs de hele kust en bij de eilanden stranden veel schepen.

maandag 26 juli 2010

Verloren foto's toch weer terug.

Dank zij de erfgenamen kreeg ik uitgeleende foto's na 10 jaar weer terug.
Het waren de volgende foto's die vragen opriepen, waarvoor ik dus bij een ver familielid hulp had gevraagd. Helaas was die niet meer in de gelegenheid om er antwoord op te geven.
Wie weet welke kerk dit is, en wie er op staan? In Bussum vermoedelijk want daar woonden mijn opa en oma die ook op de foto's staan.
dinsdag 22 juni 2010

Jan Helmighs Lantmeter, schoolmeester tot Lutjebroek.

Jan Helmighs Lantmeter vermoedelijk rond 1670 geboren, wordt als lidmaat aangenomen op 5 februari 1696 in Lutjebroek, twee jaar later wordt zijn vrouw Aaltje ook als lidmaat aangenomen met attestatie uit de Wormer.

huwelijsinschrijving van Jan:
3 januarij 1698 hebben Jan Helmighs Lantmeter jong gesel schoolmeester tot Lutjebroek met Aaltje Jacobs Tulips jonge dogter van de Wormer haare huwelijkse gebooden laten inschrijven op 5 januarij en hebben op de 5 dito haare eerste voorstelinge gekregen, zijn tot Wormer getrout.

In Lutjebroek laten zij de volgende kinderen dopen:
01-12-1698 Jacob Jans
01-02-1700 Cornelis
17-02-1701 Trijntje
09-11-1703 Pieter Jans
12-02-1705 Jannetje
04-07-1706 Gerrit Jans Tulip
11-08-1707 Gerrit Jans
23/02/1710 Gerrit Jans Tulips
15/01/1715 Antje Jans

2 kinderen blijven in ieder geval leven, Trijntje waarvan in het kerkboek vermeld wordt dat zij in 1736 naar Buiksloot vetrekt. Antje doet belijdenis op 18/10/1732 en vertrekt met attestatie op 27/8/1741 naar Bovenkarspel waar we haar terug vinden als vrouw van Maarten Coning
Maarten Coning weduwn. tot Broekerhaven met Antje Landmeter j. dogter woonachtig alhier tot Lutjebroek hare huwelijkse aantekeningen laten aantekenen 29 julie 1741
Maarten en Antje krijgen twee kinderen waarvan er een jong overlijdt vermoedelijk al voor het dopen.
Uit zijn eerste huwelijk met Appolonia Klaas heeft Maarten 3 kinderen of deze nog in leven zijn bij zijn huwelijk met Antje weet ik niet
kinderen Maarten en Appolonia gedoopt in Bovenkarspel
Neeltje 08/03/1733, Marijtje 11/09/1735 en Pieter 06/03/1734.

Maar goed, Jan is dus schoolmeester in Lutjebroek en een van zijn bijbehorende taken is het inschrijven in het doopboek. Op lege pagina´s schrijft hij ook wel eens iets wat daar eigenlijk niet thuis hoort. Onder andere schrijft hij op 25 september 1704 het volgende:
Anno 1704 den 3e september is het begonnen te wajen en te regenen, drie weken lang, dat het landt bijna onder was. Dat aanmerkens waardig is alsoo dat het soo vroegh in de tijt was en alle dag schoon de selve dagh so sijn geschreven den 25 september 1704.
even verderop schrijft hij een doop in als volgt:
17 augustus 1707 man uijt Grootebroek is de moeder een Vries Vroutje een soon genaamt Dirck
en op de 24e van die maand en van dat jaar noteert hij het volgende:
Pieter Goos & Trijntje
een soon genaamt.
ik seg een doghter genaamt Reijnoutje.


Dan verder op een stuk in het Latijn met het alfabet eronder.


De geboorte van Jan heb ik niet kunnen vinden, maar Jan is begraven op 20-8-1737 te Lutjebroek. Hij zal dan ongeveer 60 jaar geweest zijn afgaande op zijn lidmaatschap en zijn huwelijksdatum.

vrijdag 23 april 2010

Geboren met een koeienstaart, kans van 1 op 1.000.000

Dirk Klaasz Molenaar geboren 15 december 1767 als zoon van Klaas Dirksz Molenaar en Guurtje Gerrebrants Overveen, trouwt voor het gerecht in Bergen 4-6-1793 met Maartje Doedes Wildeman een vrouw geboortig van Harlingen maar in Uitgeest wonende. Het huwelijk gaat niet zomaar, Dirk is namelijk Rooms-Katholiek en Maartje is Gereformeerd. Ze moeten in plaats van de 3x wekelijkse aankondigingen, nu 6 weken wachten na die aankondigingen. Op 21 april hebben zij de drie aankondigingen gehad en in juni is het wettige huwelijk. Op de trouwdatum is Maartje al 5 maanden zwanger en in augustus wordt haar 1e kind geboren. Zo blij als ze waren dat er een kindje kwam, zo snel was die blijdschap over denk ik. Het kindje is misvormd aan handjes en voetjes en blijkt ook nog een staartje te hebben van ongeveer 20cm.

het kind is zeer misvormd aan handen en voeten, hebbende aan de ruggegraad boven de stuit een koeienstaart ter lengte van anderhalve palm. Het kind is de volgende dag overleden.
Het kindje lijkt sterk en blijft leven en ze geven het de naam Klaas, vernoemd naar de vader van Dirk. Het wordt katholiek gedoopt op 5-8-1793. Een dag later overlijdt het alsnog, de oorzaak weet ik niet, waarschijnlijk is het toch te zwak geweest. De kans op een kindje met een staartje is 1 – 1.000.000

Al snel is Maartje weer zwanger, zij zal best angstig geweest zijn voor die zwangerschap. Wat als er weer een mismaakt kindje geboren wordt? Op 23-4-1795 wordt hun dochtertje Guurtje gedoopt, bij deze doop staan geen aantekeningen dus is het aannemelijk dat dit kindje goed is. Er volgen nog twee kinderen, twee zonen Klaas van 1796 en Hendrik van 1799. Verder geen kinderen gevonden, Klaas en Hendrik worden in ieder geval volwassen trouwen en krijgen kinderen. Klaas 2 zonen en Hendrik 2 dochters.

Hunne 3[den] huwlijksgebooden hebben
op heeden Dirk Klaasz Molenaar j[onge]m[an] alhier
en Maartje Doedes Wildeman j[onge]d[ochter] geboortig
van Harlingen in Vriesland dog haar fixum domicilium hebbende te Uitgeest,
zijnde de brudegom van de roomsche en de bruid van de gereformeerde religie en
Bergenv[er]vallen dus in 't placaat van haar ed[el] gr[oot] mog[enden]
in d[at]o 14 januarij 1755 waarbij tusschen de discreepeerende gevoelens is gestatueerd dat de gebooden in plaatse van te gaan van week
tot week zullen moeten gaan van ses tot ses weeken, zodanig dat de voltrekking van
't huwlijk zelfe meede eerst ses weeken nae de derde proclamatie zal moogen geschieden


Kwartierstaat van Klaas Molenaar 1793-1793

Generatie I

1 Klaas MOLENAAR, gedoopt (RK) op 05 08 1793 te Bergen, overleden op 06 08 1793 te Bergen, 1 dag oud.

Generatie II

2 Theodorus (Dirk) Klaasz MOLENAAR, gedoopt (RK) op 15 12 1767 te Bergen (getuige(n): Hendrik Molenaar en Antje Klaas Mos).
Ondertrouwd op 21 04 1793 te Bergen, gehuwd op 25 jarige leeftijd op 04 06 1793 te Bergen, gehuwd voor de kerk op 04 06 1793 te Bergen (RK) (getuige(n): Maria Woestenburgh en Mietje Harms Brugman) met
3 Maartje Doedes WILDEMAN, geboren circa 1764 te Harlingen (gezindte: Geref).
Uit dit huwelijk:
1. Klaas, gedoopt (RK) op 05 08 1793 te Bergen (zie 1 op blz. ).
2. Guurtje, gedoopt (RK) op 23 04 1795 te Bergen.
3. Klaas, gedoopt (RK) op 14 12 1796 te Bergen.
Gehuwd op 34 jarige leeftijd op 27 02 1831 te Bergen met Trijntje VOORTHUIZEN, geboren circa 1801 te Schoorl, dochter van Hendrik VOORTHUIZEN en Lijsbeth Jacobsdr LODEWIJX.
4. Hendrik, gedoopt op 01 06 1799 te Bergen.
Gehuwd (1) op 28 jarige leeftijd op 15 06 1827 te Bergen met Geertje BRUIN, 38 jaar oud, gedoopt op 14 10 1788 te Wimmenum, dochter van Hendrik BRUIN en Maartje Tijsd VELSEN.
Gehuwd (2) op 34 jarige leeftijd op 12 01 1834 te Bergen met Guurtje van den BERG, 20 jaar oud, geboren op 09 09 1813 te Egmond Binnen, dochter van Cornelis Pietersz van den BERG en Antje Arens HOLLANDER.

Generatie III

4 Klaas Dirksz MOLENAAR.
Gehuwd (1) op 04 05 1766 te Bergen met Catharina (Trijntje) Cornelis BORST, 23 jaar oud, geboren te Koedijk, gedoopt (RK) op 16 10 1742 te Bergen (getuige(n): Maartje Pieters), overleden 00 07 1766 te Koedijk, begraven op 15 07 1766 te Bergen.
Gehuwd (2) op 25 01 1767 te Bergen met Guurtje Gerrebrants OVERVEEN, 22 jaar oud (zie 5 op blz. ).
Uit het tweede huwelijk:
1. Theodorus (Dirk) Klaasz, gedoopt (RK) op 15 12 1767 te Bergen (zie 2 op blz. ).
2. Adriana Klaas, gedoopt (RK) op 11 04 1769 te Bergen (getuige(n): Cornelij Machielsz en Antje Molenaar).
3. Gerrebrant, gedoopt (RK) op 12 06 1772 te Bergen (getuige(n): Guurtje Overveen).
4. Hendrikus, gedoopt (RK) op 06 11 1778 te Bergen (getuige(n): Maartje Pieterse Bijl).
5 Guurtje Gerrebrants OVERVEEN, geboren te Egmond aan de Hoef, gedoopt (OK) op 15 04 1744 te Egmond aan Zee (getuige(n): Ysaak Willemsz vaders broer). Egmond aan Zee dopen OK boek 3.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 4 op blz. ).

6 Doede Ockesz WILDEMAN, geboren circa 1735 te Sneek, overleden voor 1793.
Gehuwd op 17 05 1761 te Sneek met
7 Cornelisje PIETERS, geboren te Harlingen.
Uit dit huwelijk:
1. Ocke Doedsz, gedoopt (geref) op 28 05 1762 te Sneek.
2. Maartje Doedes, geboren circa 1764 te Harlingen (zie 3 op blz. ).
3. Trijntje, geboren op 20 10 1766 te Uitgeest, gedoopt (geref) op 24 10 1766 te Uitgeest.

Generatie IV

10 Gerbrant Willemsz OVERVEEN, winkelier, overleden voor 1765.
Gehuwd op 03 07 1740 te Egmond aan de Hoef met
11 Grietje JANS, begraven op 21 04 1766 te Egmond aan de Hoef.
Uit dit huwelijk:
1. Guurtje Gerrebrants, geboren te Egmond aan de Hoef (zie 5 op blz. ).

Generatie V

20 Willem Ysaaksz OVERVEEN, herbergier.
Gehuwd op 09 10 1701 met
21 Marijtje GERBRANTS,
Uit dit huwelijk:
1. Gerbrant Willemsz (zie 10 op blz. ).
2. Ysaak Willemsz.

Generatie VI

40 Ysaak Dirksz OVERVEEN, smidsknecht.
Kinderen:
1. Willem Ysaaksz (zie 20 op blz. ).
2. Jan Ysaaksz, schuitevaarder.
Gehuwd met Antje TEIJSE.
3. Arie Ysaaksz.
Gehuwd met Trijntje AALBERTS.
4. Aalbert Ysaaksz (Snoek), herbergier, overleden voor 1742.
Gehuwd (1) op 26 07 1705 te Egmond aan de Hoef met Neeltje BARTELS.
Gehuwd (2) op 01 07 1731 te Egmond aan de Hoef met Stijntje Engels GROOT, dochter van Engel Cornelisz GROOT, schuitevoerder, en Duifje ARIENS.

42 Gerbrant Jansz van HEM, biersteker.
Kind:
1. Marijtje GERBRANTS (zie 21 op blz. ).

vrijdag 16 april 2010

Raadsels, raadsels....

Elke keer kom je weer vreemde dingen tegen zo ook met het nu volgende gezin.
Cornelis Lourisz Wit (1780-1858) trouwt op 1-8-1813 Geertje Roos (1791-1864)
zij krijgen 10 kinderen,
Tijntje 1814-1893
Cornelis 1815-1818
Jannetje 1816-
Louwrens 1817-1817
Immetje 1819-
Louris 1820-
Hendrika 1821-
Neeltje 1824-1845
Pieter 1829-1880
Gerrit 1834-
Zo te zien niets mis met dit gezin, maar dan krijg ik een probleem,
Cornelis van 9-3-1815 overlijd dus op 10-1-1818, ook hier is niets verkeerds mee, maar dan overlijd op 1-9-1886 Cornelis wit als ongehuwde zoon van Cornelis Wit en Geertje Roos. Hij is dan 71 jaar, moet dus geboren zijn in 1815, maar die Cornelis is al overleden in 1818. In de jaren dat zijn ouders kinderen krijgen zit ook geen ruimte waar hij zou passen, elk jaar komt er een kind. Alleen je kan volgens mij maar een keer overlijden.

vrijdag 26 februari 2010

65 jaar geleden. We mogen niet vergeten.

Dit jaar is het 65 jaar geleden dat in de Zijpe op 11 april 1945 's morgens om 9 uur de volgende mannen werden gefusilleerd. 4 weken voor de bevrijding.
1. Dirk Botterweg geboren in Tiel 28 jaar
2. Robbert Cijfer geboren Amsterdam 25 jaar
3. David Blom geboren Amsterdam 41 jaar
4. Dirk Bons geboren Brandwijk 47 jaar en zijn zoon
5. Antonie Pieter Bons geboren Krimpen a/d Lek 23 jaar
6. Johannes Petrus van Kan geboren Amsterdam 44 jaar
7. Jacobus Wilhelmus Johannes Heenen geboren Schoten 35 jaar
8. Gerrit Hoogstraaten geboren Amsterdam 19 jaar
9. Bernardus Hollander geboren Delft 19 jaar
10. Arie Prins geboren Hoorn 22 jaar.
De vader van Arie, Jan Prins werd 4 dagen later in Sint Pancras gefusilleerd.
Laten we deze mannen en alle andere nooit vergeten.