woensdag 12 december 2012

Zo sta je dus voor eeuwig te boek als hoer.


Lijsbeth Gerrits van Rijn, gedoopt (geref) op 01 05 1707 te Ankeveen. Ondertrouwd op 29 07 1725 te Ankeveen, gehuwd voor de kerk op 18 jarige leeftijd op 16 08 1725 te Ankeveen (geref) (getuige(n): Jan Timmer en Jan Bekker getuigen dat de bruidegom een vrij persoon is.) met Harmen Kasparsz Roswinkel, scheepstimmerman bij de VOC, geboren te Braemsche in het Osnabrugsche, overleden op 24 04 1738 te Batavia, aan boord van het VOCschip Gunterstijn. Hij trad op 10 03 1727 in dienst van de VOC en vertrok in juli, aug 1737 vanaf Texel naar Oost Indien. Kwam in oktober aan in Batavia. Uit dit huwelijk: 1. Kasper Roswinkel, gedoopt (geref) op 09 12 1725 te Ankeveen (getuige(n): Annetje Gijsberts Binge). Kinderen: 2. Gerrit Roswinkel, geboren op 01 10 1737 te Ankeveen, dinsdag, gedoopt (geref) op 06 10 1737 te Ankeveen (getuige(n): Gerritje Jans Lustig), de vader zoo gezegt wierd Harmen Kaspersz Roswinkel naer Oostindien gevaren. 3. Koba van Rhijn, geboren op 11 10 1739 te Ankeveen, gedoopt (geref) op 13 12 1739 te Ankeveen.
Koba geboren op zondag 11 oktober 1739 en gedoopt den 13 december 1739 zijnde door de moeder zelve ten doop gepresenteert de naam is Lijsbeth Gerrits van Rhijn. Dezelve heeft voor Godt in tegenwoordigheid van Jan Kornelisz van Veeren, Barent Dirksz Klouwert ouderlingen en van mij aen mijn huis op maandag 7 december verklaart dat de vader van haer kind voorschreven was XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (naam is doorgehaald) gelijk ook van het andere genaamt Gerrit gedoopt den 6 oktober 1737, Zijnde der door des zelfs vrouw ten doop geheven zie voor bladzijde 70 gelijk zij ook openlijk voor de gemeente heeft beleden dat zij en deze Koba en Gerrit voorschreven in een dubbele overspel bij een en den zelve persoon, die haer Godlooslijk had verlijd, had ontfangen. in de kantlijn staat:
NB. Dit vrouw mens heeft verkeering gehad met veele persoonen en bijzonder en een Godloosen verspeelt der met name Casper die noch meer stukjes heeft bedreven heeft op alle kermisseen geloopen en is op Holland (bedoelt word waarschijnlijk Hollands Ankeveen) van een derde bastert bevallen dat niet gedoopt is, en heeft de diakonij de hand van deze hoer afgetrokken, noch 1744 op 's Graveland van een vierde.

donderdag 30 augustus 2012

Hoe snel vind je een nieuwe bruid?

In de Nieuwe Amsterdamsche Courant Algemeen Handelsblad van 4/5 mei 1864 staat een opmerkelijk bericht dat luidt: Middelburg 2 mei - op het bord voor de afkondigingen van den Burgelijken stand te Ysendijke leest men de huwelijksafkondiging van een en de zelfde persoon met twee verschillende jonge dochters. Dit verklaard zich doordien den eerste bruid den bruidegom daags na de tweede afkondiging "afzei" en deze laatste daarop eene ander vraagde met wien hij 14 dagen later voor de eerste maal werd afgekondigd.- En inderdaad, in de boeken met de afkondigingen staat op 3 april 1864 de 1e afkondiging van Henricus Franciscus Sturm oud 32 jaar, van beroep landbouwer zoon van Johannes Jacobus Sturm en Coletta Francisca Spelier geboren op 22-10-1831 te IJzendijke met Julia Standaert 24 jaar landbouweresse geboren te Bassevelde dochter van Pieter Standaert en Francisca de Walsche. De tweede afkondiging vindt plaats op 10 april. 14 dagen later is de eerste afkondiging van Henricus Franciscus met Felicita van der Hemel 21 jaar geboren 8 mei 1842 te Yzendijke, dochter van Bernardus van der Hemel *en Maria Anna Cuelenaere. Dit koppel trouwt op 4 mei 1864 te IJzendijke en krijgt 15 kinderen met klinkende namen. 1. Johannes Bernardus 07-02-1865 2. Petrus 10-07-1866 3. Josephus Franciscus 28-06-1867 4. August Constantinus 31-07-1868 overl. 21-08-1868 5. Leonie Marie 09-09-1869 6. Karel Ludovicus 22-09-1870 7. Clementia Anthonia 29-03-1872 8. Bernardus Franciscus 01-04-1873 9. levenloos (dochter) 26-04-1874 10. Leopoldus Bernardus 03-06-1875 overl. 25-08-1875 11. Polidor 18-05-1877 12. Augustus Josephus 24-01-1879 13. Nathalie 17-06-1880 overl. 16-09-1880 14. Marie Louse 07-12-1884 15. Elodie Angelina 14-01-1886 Bij haar laatste kind was Felicita dus 44 jaar. Overlijden van haar heb ik niet kunnen vinden en maar huwelijken van 3 kinderen. Henricus is overleden 29-10-1892 in Watervliet. Het kan natuurlijk dat ze over de grens geraakt is en in BelgiĆ« is gaan wonen. ==================================================================================== ==================================================================================== Maar het kan nog sneller. In de Zierikzeesche Nieuwsbode van 13 augustus 1864 staat te lezen: Zierikzee 8 augustus. Nu juist drie weken geleden kwam een jong paar op het bureau van den burgelijken stand, te Ostende, om de huwelijks-afkondiging te verzoeken. Er ontbrak echter een stuk aan de papieren om aan de vraag te voldoen en het huwelijk moest diensvolgens veertien dagen uitgesteld worden. Dit beviel slecht aan de jonge dochter, welke niet aarzelde te antwoorden: “Indien ik Zondag niet kan aangeplakt worden, is ’t niet noodig verdere moeite te doen, ik zal dan niet ttrouwen, hoor! Dag, meneer, dag Jan of Piet!” Zoo sprekende verlliet zij het bureau, haren minnaar verwonderd en verward achterlatende; hij sprak althans geen woord. Des andere daags kwam hij op het bureau van den burgelijken stand terug met een verloofde, minder ongeduldig, maar niet minder jong en schoon; ditmaal werd het huwelijk binnen veertien dagen voltrokken.

vrijdag 27 juli 2012

Waar is Peter Joseph Tasche gebleven?

Zoekgeraakt familielid. Soms verdwijnen er gewoon familieleden die je nergens meer terug vind.Niet in archieven en niet online. Zo ook het broertje van mijn over-overgrootvader. Het gezin bestond uit 4 personen vader Carl Fredrich Tasche (ca 1770-1808) moeder Anna Maria Sophia Rotenstock (1773-1846) zoon Hinrich Albrecht (1804-) en zijn broetje Peter Joseph (1806-) De ouders kwamen oorspronkelijk uit Pruisen, maar de 2 kinderen worden geboren in Fredericia Denemarken. Hun doopinschrijvingen heb ik gezien. Dan duiken ze op in Amsterdam. Peter Joseph is in Januari 1807 gedoopt en vader Carl Fredrich overlijd 9 okt 1808 in Amsterdam. De enige vermelding daarvan is dat hij overleden is in het Gasthuis waar ook de vermelding staat dat hij uit Pruisen kwam. In de begraaf registers is hij niet te vinden. Het zou kunnen dat hij gewoon op het terrein van het Gasthuis in een algemeen graf gegaan is. Zonder kist met ongebluste kalk. Dir werd niet vermeld. Daarna kom ik het gezin tegen bij het Huiszitten. in de jaren 1827 en 1829. Hier staan de 2 kinderen vermeld met de vermelding dat in de zomer er een kind afgegaan is, De naam van Hinrich Albrecht is doorgestreept maar de van Pieter (Peter Joseph) staat er nog. Dit is het laatste wat ik verneem van Pieter Tasche. Moeder Anna Maria Sophia Rotenstock (Rodenbroek)overlijd in 1846. Ze woonden in de Egelantierstraat en de Bloemdwarsstraat Amsterdam.

donderdag 12 juli 2012

Samen gesteld gezin.

Soms kom je moeilijke gezinnen tegen, die door verschillende huwelijken bij elkaar horen zo ook hier. In 1827 trouwt Dirk Boots als 18 jarige jongeman met de 20 jarige Geertje Kuiper. Zij krijgen vier kinderen, Dirk (1828), Pieter (1829), Cornelis (1830) en Johannes (1833)De eerste 3 in Obdam en de laatste in Berkhout. Geertje overlijd in 1833 Berkhout Dirk achterlatend met 4 kleine kinderen. In 1834 trouwt Dirk nu 25 jaar met de 23 jarige Neeltje Klaver uit dit huwelijk heb ik geen kinderen gevonden. Dirk overlijd als hij 29 is in Berkhout. En nu zit Neeltje dus met de 4 kinderen van Dirk. Ik weet niet of zij de kinderen bij zich houdt of dat zij naar familie of het weeshuis gaan. Na het overlijden van Dirk neemt Neeltje zijn beroep tapper over en is kastelijnse Een jaar later in 1839 trouwt Neeltje in Obdam met de 5 jaar jongere Jacob Duijn een landman 23 jaar oud. Neeltje en Jacob krijgen 10 kinderen, waarvan de laatste 3 een dood geboren drieling zijn. in totaal overlijden er 6 kinderen van ze onder de 5 jaar. Als Neeltje overlijd in 1861 is zij 50 jaar haar jongste kind is dan bijna 16 jaar. Jacob hertrouwt ook weer nu met de weduwe Jantje Klaver (geen familie van zijn 1e vrouw) Jacob is dan 46 jaar en Jantje 37 jaar. Jantje is weduwe van Cornelis Schoenmaker bij wie zij 5 kinderen heeft gekregen die alle 5 heel jong zijn overleden, het laatste kind is geboren na het overlijden van de vader. Gelukkig krijgt ze met Jacob samen nog 2 kinderen Neeltje en Jan. Het zit Jantje niet mee, want ook Jacob overlijd hij is dan 57 jaar oud. Anderhalf jaar later trouwt Jantje met de 58 jarige Jan Boots die weduwnaar is van Antje Stroomer met wie hij 7 kinderen had die op 3 na allemaal jong zijn overleden en de overige kinderen al volwassen zijn als Jantje met Jan trouwt. Op het overzichtje is het huwelijk met Jan niet vermeld. Die gegevens kwamen pas later.

vrijdag 15 juni 2012

Honkvast? Echt niet.

Omdat er een kind gaat verhuizen ben ik eens gaan zoeken waar de voorouders vandaan kwamen. Ooit heb gedacht dat de mensen vroeger niet verder kwamen dan hun geboorteplaats. Niets is minder waar. Ze reisden wat af met alles wat ze hadden of niet hadden. Mijn voorouders bijvoorbeeld komen in totaal uit voor zover ik het kan nagaan 75 plaatsen verspreid over 9 provincies, Duitsland en Denemarken. Alleen uit de provincies Friesland en Zeeland komen geen voorouders. (Flevoland bestond nog niet) Er waren er wel die honkvast waren zoals van de kant van mijn moeder daar kwamen ze eeuwenlang Bussum niet uit. Het waren ook redelijk oppassende lieden en niemand is in de Veenkolonie terecht gekomen. In de kwartierstaat, 9 stappen omhoog, komen we een Groninger tegen en 10 stappen omhoog een Arnhemmer en een Akense. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Claes Starck 42 jaar uit Groningen gaat in Amsterdam in ondertrouw met Annetje Valcks 21 jaar uit Amsterdam. - - - - Dirck Valcks 32 jaar uit Arnhem gaat in Amsterdam in ondertrouw met Barbara Heijndrix 26 jaar uit Aken. - - - - - - - - - De plaatsen waar de voorouders allemaal vandaan kwamen zijn: Abbekerk, Aken, Amersfoort, Amsterdam, Ankeveen, Ankum (Osnabruck) Beemster, Bergen, Borkel, Braunsen (Waldeck), Breda, Bremerlog Bruchhausen, Bussum, Delburg (Paderborn), Diemen, Dinxterveen Dordrecht, Dubbeldam, Echt, Etten, Etten-Leur, Fredericia (Denemarken) Geertruijdenberg, Goor, Groet, Groningen, Harenkarspel, Hasselt, Hilversum Hoogeveen, Hoogwoud, IJhorst,Koblenz, Kolderveen, Kortenhoef, Leende, Leiden Loon op Zand, Maarssen, Maastricht, Middelaar, Minden, Naarden, Nijmegen Noord-Scharwoude, Oeffelt, Oosterblokker, Oosterhout, Overlankhorst Pruisen, Purmerend, Raalte, Rensburg, Roelofsarendveen, Rouveen, Schermer s-Graveland, s-Hertogenbosch, Sijbekarspel, Sint Maarten, Soest Terheijde Thorn, Tilburg, Valkenswaard, Vierlingsbeek, Weerst, Wervershoof Westerhoven, Zaandam, Zevenaar, Zuid-Scharwoude, Zwartsluis, Zwolle

woensdag 14 maart 2012

kwartierverlies na 2 generaties.

Hoe hou je alles binnen de familie?
Maria Mensink trouwt voor 1792 met Joost Gijsbertsz Uijt den Boogaard zij krijgen in iedergeval 2 kinderen. Trijntje ca 1792 en Cornelia ca 1795 in Nerderhorst den Berg.
Als Joost is overleden trouw Maria op 8 november 1805 in Weesperkarspel met de weduwnaar Jan Oostwaard.
Jan was weduwnaar van Ariaantje Streefkerk van wie hij 2 kinderen heeft Jan geboren ca 1785 en Barbara geboren 1787 in Weesp.
De oudste dochter van Maria, Trijntje Uijt den Boogaard trouwt met haar stiefbroer Jan Oostwaard in 1813 te Weesp. Zij krijgen twee kinderen Joost Gijsbert Oostwaard 1826 en Ariaantje Oostwaard 1830 beide in Weesperkarspel.
De jongste dochter van Maria , Cornelia trouwt 1816 met Gerrit de Graaf zij krijgen 5 kinderen. Onder andere Maria Catharina in 1819 en Willem 1824.
Nu trouwt Joost Gijsbert Oostwaard met Maria Catharina de Graaf zij zijn dus volle neef en nicht. De grootmoeder van Joost Gijsbert is dus ook de grootmoeder van Maria Catharina, en de grootvader van Joost Gijsbert is de stief-grootvader van Maria Catharina.
De zus van Joost Gijsbert, Ariaantje trouwt nu met de broer van Maria Catharina, Willem de Graaf, zij hebben dus de zelfde grootouders als Joost en Maria.
I.2 Maria Mensink, geboren te Nigtevecht (gezindte: geref).
Gehuwd (1) voor 1805 met Joost Gijsbertsz Uitdenboogaard, overleden voor 1805.
Gehuwd (2) op 08 11 1805 te Weesperkarspel met Jan Oostwaard, geboren te Weesperkarspel (gezindte: geref).
Uit het eerste huwelijk:
1. Trijntje Uijt den Bogaart (zie II.2 op blz. ).
2. Cornelia Uijt den Boogaard (zie II.4 op blz. ).

II.2 Trijntje Uijt den Bogaart, geboren circa 1792 te Nederhorst den berg.
Gehuwd op 18 08 1813 te Weesp met Jan Oostwaard, geboren circa 1785 te Weesp, zoon van Jan Oostwaard en Ariaantje Streefkerk.
Uit dit huwelijk:
1. Joost Gijsbert Oostwaard, geboren op 29 04 1826 te Weesperkarspel.
Gehuwd op 27 jarige leeftijd op 09 06 1853 te Weesperkarspel met Maria Catharina de Graaf, 33 jaar oud, geboren op 15 08 1819 te Weesperkarspel, overleden op 17 12 1868 te Abcoude Baambrugge op 49 jarige leeftijd, dochter van Gerrid de Graaf, veehouder, en Cornelia Uijt den Boogaard (zie II.4 op blz. ).
2. Ariaantje Oostwaard (zie III.2 op blz. ).

III.2 Ariaantje Oostwaard, geboren op 07 04 1830 te Weesperkarspel.
Gehuwd op 27 jarige leeftijd op 13 08 1857 te Weesperkarspel met Willem de Graaf, 32 jaar oud (zie III.7 op blz. ).
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Maria de Graaf, geboren circa 1864 te Weesperkarspel, overleden op 06 05 1930.
2. Gerrit Johannes de Graaf, geboren circa 1869 te Weesperkarspel, overleden op 07 12 1938 te Ermelo.

II.4 Cornelia Uijt den Boogaard, geboren circa 1795.
Gehuwd op 28 09 1816 te Weesperkarspel met Gerrid de Graaf, veehouder, geboren circa 1789 te Nederhorst den Berg, zoon van Arie de Graaf en Marretje de Kloet.
Uit dit huwelijk:
1. Maria de Graaf, geboren op 29 12 1816 te Weesperkarspel.
2. Jan Josefus de Graaf, geboren op 05 05 1818 te Weesperkarspel.
3. Maria Catharina de Graaf, geboren op 15 08 1819 te Weesperkarspel, "Jan Oostwaard oud 62j welke ons heeft verklaard dat op den 15 augustus des morgens om half vier uit zijn schoonzoon genaamd Gerrid de Graaf Arieszoon en zijn dochter genaamd Cornelia Uijtenboogerd is geboren een kind van het vrouwelijk geslagt het welke bij de doop den naam ontfangen zal van Maria Catharina.", overleden op 17 12 1868 te Abcoude Baambrugge op 49 jarige leeftijd.
Gehuwd op 33 jarige leeftijd op 09 06 1853 te Weesperkarspel met Joost Gijsbert Oostwaard, 27 jaar oud, geboren op 29 04 1826 te Weesperkarspel, zoon van Jan Oostwaard en Trijntje Uijt den Bogaart (zie II.2 op blz. ).
4. Arie de Graaf, geboren op 13 12 1820 te Weesperkarspel, overleden op 30 01 1821 te Weesperkarspel, 48 dagen oud.
5. Willem de Graaf (zie III.7 op blz. ).

III.7 Willem de Graaf, geboren op 23 12 1824 te Weesperkarspel.
Gehuwd op 32 jarige leeftijd op 13 08 1857 te Weesperkarspel met Ariaantje Oostwaard, 27 jaar oud (zie III.2 op blz. ).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder III.2 op blz. ).


Joost Gijsbert Uijdenbogaard X Maria Mensink X2 Jan Oostwaard X Ariaantje Streefkerk

kinderen Joost en Maria........................................kind Jan en Ariaantje
Trijntje - - - - - - - - - - - - - -X - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jan
Cornelia X Gerrit de Graaf

kinderen Cornelia en Gerrit ..................................kinderen Jan en Trijntje
Maria Catharina - - - - - - - - - - - - -X - - - - - - - - - - - - - - Joost Gijsbert
Willem - - - - - - - - - - - - - - - - - -X - - - - - - - - - - - - - - Ariaantje

kinderen Willem en Ariaantje
Catharina Maria > zij heeft dus maar 6 overgrootouders inplaats van 8
Gerrit Johannes > hij heeft dus maar 6 overgrootouders inplaats van 8

Catharina Maria overlijd in 1930 te Ermelo met als woonplaats Weesperkarspel ze is dan 66 jaar, haar broer Gerrit Johannes overlijd in 1938 ook te Ermelo met als woonplaats Weesperkarspel hij is dan 68 jaar. Beide niet gehuwd. Zou het mogelijk zijn dat ze beide in het gesticht aldaar verbleven?