zaterdag 9 augustus 2014

Het probleem van het niet kunnen lezen en schrijven

Dit probleem werd in 1746 ook al aangepakt een kleine 260 jaar geleden dus. Er zat ook eigenbelang bij denk ik van de kerkenraad. Je moest dus duidelijk kunnen lezen en schrijven om lidmaat van de Hervormde kerk te worden. De keuterboertjes zal het een worst zijn geweest denk ik, leren levert niets op, je moest leren om het land te bewerken en hoe je de koe moest melken e.d. zaken en  kinderen konden beter op het land werken . Maar de kerk was de baas in die tijd en besliste dus anders. Want je moest de Heilige Schrift natuurlijk wel kunnen lezen. Zo las ik dit in een kerkboek van Holysloot.

Den 26 November 1747.
 Dewijl de droevige ondervinding ons dagelijks leest, dat er veele Bejaarden zijn,
die leezen nog Schrijven kunnen, en bijgevolge ook niet in staat zijn om de grond-
waarheeden van ons allerheijligste geloove te onderzoeken en te leeren, zoo dat
zij door het niet kunnende doen der Belijdenisse ook niet tot leedemaaten van
onze Hervormde Kerke kunnen aangenoomen worden, zoo is het, dat wij, Predikant
ouderlingen en Diaconen, uijt aanmerkinge van de Schadelijke gevolgen, die uijt
de onkunde kunnen Voortkoomen, met eenpaarigheid van stemmen na een
rijp overleg beslooten en vastgesteld hebben, dat Wij, om den onvermoogenden
ouderen in dit hoognuttige stuk eenigzints te hulp te koomen, aangenoomen
hebben het schoolgeld uijt de Diaconiekas aan den Schoolmeester deezer plaatse
te zullen betaalen, wanneer zij zig voor ons inmagtig verklaaren van
haare kinderen te kunnen laaten school gaan: alles nogtans onder die
voorwaarde, dat de ouderen dan ook haare kinderen altijd stiptelijk
zullen na school stuuren, en zooveel in hun is zorg dragen, dat wij in
dit ons goede oogmerk en voorneemen, om de teedere jeugd tot haarer ziele
nut en Zaligheijd te laaten onderwijzen, niet zouden vereijdelt worden.
En zo het mogte gebeuren, dat die kinderen met opzet door haare ouderen
of door eijge traagheid uijt het school bleeven, dan moet de Schoolmeester
zijne klagten inbrengen  voor den Eerw. Kerkenraad, die dan met den zulken
zal handelen naar bevind van zaaken, zoo als je zal meenen te behooren.
Actum in onse volle kerkelijke vergaderine
ten jaare en daage als boven.
 
Zuod Sijnedrii Nomine attestor
Gerardus de Broen Sijnedrii Proses.
De Kerkenraads Leeden waren toen ter tijd
Gerardus de Broen Predicant
Dirk Lof                     }                                 Pieter Jong      }
Cornelis Brand           } ouderlingen              Jan Brand       }Diaconen
Pieter Wouterse          }                                 Sijmon Zwart  }


 een oud schoolgebouwtje in Holysloot zal niet van 1746 zijn maar van latere datum maar is het oudste wat ik kon vinden.

zaterdag 2 augustus 2014

Thuret-Barbus

Het regent en het onweert dus gaan we maar eens verder met invoeren voor mijn website genea.pedte.net
Ik ga verder met Muiden en val gelijk in een probleem. Joanna Elisabeth Barbus en Pieter Thuret krijgen een kind in Muiden dat word gedoopt op  04-03-1792, Dit is het enige wat ik heb dus ga ik kijken op internet, Daar vind ik haar(wiewaswie) met een tweede huwelijk zijnde 36 jaar. Nu is dat 2e huwelijk in 1815 dus er klopt iets nietwant dan zou zij 12 jaar geweest zijn bij de geboorte van  het kind dat in Muiden geboren word. Zij trouwt in 1815  met Jan Hendrik Koek 46 jaar en bij haar leeftijd staat 35 jaar. Dan maar in Diemen kijken bij de huwelijkse bijlage Hier zijn keurig alle bijlages van overlijden wederzijdse ouders en geboorte van Jan Hendrik maar niet van Johanna Elisabeth wel een verklaring bij de vrederechter dat ze niet weet waar en wanneer ze geboren is dus geen geboorte bewijs kan overleggen. Een paar getuige zeggen dat ze haar haar al enkele jaren kennen en dat ze van Amsterdam komt.  Dat word dus zoeken naar het 1e huwelijk dat blijkt aangetekend te zijn  in Amsterdam, Hierin staat dat zij van Utrecht komt, Dus in Utrecht zoeken. Ook daar is aangetekend voor het huwelijk. Verder niets.  Dat word dan weer terug naar Amsterdam (alles via het net) 
Na het ene kind in Muiden blijkt ze nog 3 kinderen in Amsterdam te hebben gekregen. Nu dus op zoek naar haar geboorte in eerste instantie vind ik haar niet maar uiteindelijk wel zij is geboren in 1768. Dit komt beter uit want dan is ze 21 bij de geboorte van haar 1e kind.  Haar ouders zijn in 1754 getrouwd inde Waalse kerk te Amsterdam waarbij vermeld word dat haar vader uit Berlijn komt.
kind:

, Jeanne Elisabeth

geboortedatum:

02-08-1768

doopdatum:

11-08-1768

kerk:

Westerkerk

godsdienst:

Waals-Hervormd

vader:

Barbus, Jean Louis

moeder:

Rikmant, Susanne


Kortom na een hele middag puzzelen heb ik het gezin compleet.

I.1 Jean Louis BARBUS, geboren te Berlijn, begraven op 08 05 1801 te Amsterdam. Walekerk.
Ondertrouwd (1) op 15 11 1754 te Amsterdam, [11/17  12/1  24 Jean Louis Barbus de Berlin demeur au Rokkin & Susanne Riquement demeur dans le Pieter Jacobsstraat. Zo staat het in de huwelijksafkindigingen van de Waalse Hervormde gemeente in Amsterdam], gehuwd voor de kerk op 01 12 1754 te Amsterdam (Waals Herv.) met Susanna RIEQUEMENT (Rikeman), begraven op 05 10 1795 te Amsterdam. Walekerk.
Ondertrouwd (2) op 13 05 1796 te Amsterdam met Madelaine BRUGEROLLE.
Uit het eerste huwelijk:
1. Susanne BARBUS, geboren op 10 10 1757 te Amsterdam.
2. Jean Louis BARBUS, geboren op 15 06 1761 te Amsterdam.
3. Anna maria BARBUS, geboren op 05 05 1763 te Amsterdam.
4. susanne Jeanne BARBUS, geboren op 09 07 1764 te Amsterdam.
5. Jeanne Elisabeth BARBUS (Johanna Elisabeth Barbus) (zie II.6 op blz. ).
6. Anne marie BARBUS, geboren op 10 12 1769 te Amsterdam.
7. Marianne Madeleine BARBUS, geboren op 22 03 1772 te Amsterdam.
8. Madelaine BARBUS, geboren op 20 02 1776 te Amsterdam.

II.6 Jeanne Elisabeth BARBUS (Johanna Elisabeth Barbus), geboren op 02 08 1768 te Amsterdam, gedoopt (Waals Herv) op 11 08 1768 te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) op 25 06 1790 te Amsterdam, [23 06 1790 aangetekent in Utrecht]  met Pieter THURET, geboren te Amsterdam, zoon van Daniel THURET en Maria BAERSELMAN.
Gehuwd (2) op 46 jarige leeftijd op 29 01 1815 te Diemen met Jan Hendrik KOEK, fabrikant, geboren circa 1768, gedoopt (geref) op 12 07 1767 te Alkemade, van de Kaag, zoon van Jan KOEK, predikant, en Maria SCHUURMAN.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jean Louis Daniel THURET, geboren op 17 02 1792 te Muiden, gedoopt (geref) op 04 03 1792 te Muiden (getuige(n): Jean Louis Barbus en Susanna Riquement), begraven op 18 08 1792 te Amsterdam, 183 dagen oud.
2. Pieter David Lodewijk THURET, gedoopt (herv) op 16 02 1794 te Amsterdam, begraven op 06 02 1796 te Amsterdam op 1 jarige leeftijd.
3. Pieter Daniel THURET, geboren op 25 06 1803 te Amsterdam, gedoopt (herv) op 29 07 1803 te Amsterdam.
4. Petronella Johanna Elisabeth THURET, geboren op 07 04 1807 te Amsterdam, gedoopt (herv) op 11 04 1807 te Amsterdam.