donderdag 1 april 2021

19 kinderen in 23 jaar.

 Klaas Baas is vissersknecht en geboren in 1821    hij  trouwt  met Lijsje Visser geboren in 1821  op 19-06-1842 beide 21 jaar. In de 23 jaar dat hun huwelijk duurde baarde Lijsje 19 kinderen. Bij het 19e kind in 1865 overlijd ze op 44 jarige leeftijd in het kraambed. Moe gestreden was ze denk ik van alle bevallingen, het armoedige leven en het verdriet van de 14 jong overleden kindjes, 2,5 jaar na het overlijden van Lijsje hertrouwt Klaas met de 34 jarige Heijntje Bakker Zij krijgen 2 kinderen. Dikwijls was Klaas niet aanwezig als er een kind werd geboren.  Als vissersknecht was hij vaak met de vissersvloot op zee. En gaf de vroedvrouw of een buurman het kind aan.

De moeder van Lijsje zijn eerste vrouw Marritje Baas en de moeder van zijn tweede vrouw Jannetje Baas waren zusters van elkaar, zijn 1e en 2e vrouw waren dus nichtjes. 

 
I.1            Klaas BAAS, visser, vissersknecht, geboren op 11‑05‑1821 te Huizen, overleden op 03‑10‑1887 te Huizen op 66-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 19‑06‑1842 te Huizen met Lijsje VISSER, 21 jaar oud, geboren op 13‑05‑1821 te Huizen, overleden op 16‑11‑1865 te Huizen op 44-jarige leeftijd, dochter van Jan VISSER, viskoper, en Marritje BAAS.

Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 22‑03‑1868 te Huizen met Heijntje BAKKER, 34 jaar oud, geboren op 04‑09‑1833 te Huizen, dochter van Dirk BAKKER, visser, en Jannetje BAAS, dienstbaar. {Zij was eerder gehuwd voor 1868 met Jacob KLUIVER, overleden voor 1868.}

Uit het eerste huwelijk:

 1.               Elbert    warmoezenier, geboren op 06‑11‑1842 te Huizen.
2.            Jan geboren op 29‑11‑1843 te Huizen, overleden op 29‑08‑1844 te Huizen, 274 dagen oud, 
3.             Marritje geboren op 07‑02‑1845 te Huizen.
4.             Jan  vissersknecht, geboren op 01‑10‑1846 te Huizen.
5.             Hendrik werkman, geboren op 24‑08‑1848 te Huizen.
6.             Heintje geboren op 17‑10‑1849 te Huizen, overleden op 11‑03‑1854 te Huizen op 4-jarige leeftijd.
7.             Jannetje geboren op 16‑02‑1851 te Huizen, overleden op 16‑02‑1857 te Huizen op 6-jarige leeftijd.
8.             Klaas geboren op 11‑04‑1852 te Huizen, overleden op 17‑05‑1856 te Huizen op 4-jarige leeftijd.
9.             Pieter geboren op 16‑07‑1853 te Huizen, overleden op 22‑07‑1853 te Huizen, 6 dagen oud,  
10.           Pieter vissersknecht, geboren op 15‑07‑1854 te Huizen
11.           Hendrikje geboren op 09‑01‑1856 te Huizen, overleden op 06‑05‑1856 te Huizen, 118 dagen oud,  
12.           Klaas geboren op 01‑04‑1857 te Huizen, overleden op 09‑02‑1858 te Huizen, 314 dagen oud.
13.           Aart geboren op 29‑10‑1858 te Huizen, overleden op 21‑10‑1859 te Huizen, 357 dagen oud.
14.           Hendrikje geboren op 25‑08‑1859 te Huizen, overleden op 23‑05‑1860 te Huizen, 272 dagen oud,  
15.           Aart geboren op 24‑05‑1862 te Huizen, overleden op 04‑06‑1862 te Huizen, 11 dagen oud,  
16.           Hendrikje geboren op 24‑05‑1862 te Huizen, overleden op 14‑06‑1862 te Huizen, 21 dagen oud,  
17.           Zoon geboren op 09‑07‑1863 te Huizen, overleden op 09‑07‑1863 te Huizen, 0 dagen oud.
18.           Aart geboren op 12‑07‑1864 te Huizen, overleden op 17‑04‑1865 te Huizen, 279 dagen oud.
19.           Aart geboren op 02‑11‑1865 te Huizen, overleden op 03‑11‑1865 te Huizen, 1 dag oud.

Uit het tweede huwelijk:
20.           Aart geboren op 15‑02‑1870 te Huizen, overleden op 12‑11‑1871 te Huizen op 1-jarige leeftijd,  
21.           Teuntje geboren op 04‑10‑1874 te Huizen.82.850

woensdag 10 maart 2021

Is hij van de ratten besnuffeld?

In het lidmatenboek van de gereformeerde kerk te Broek op Langedijk word het volgende vermeld.
Op den 7e augustus 1774 is door ouderling Jan Pietersz Smit als President Schepen uit naam van Regenten aan den volledige Kerkenraat te Noordscharouwde voorgestelt, hoe dat Jan Willemsz Vlaming van het ongedierte zodanig wiert aangetast en opgegeten, dat hij binnen korten tijd daarvan zoude verslonden zijn, hebbende reets verscheide openen wonden daar van in zijn ligchaam bekomen, en derwijl het noodzakelijk was, dat daar in met zijn zin of tegen wil voorzien wiert, zo had hij van Regenten order om den Kerkenraad te vragen vermits de lijder een gesencureerd lidmaat was, tot wien eigentlijk dit werk behoorde, en van wien het moest ondernomen worden, of van Regenten of van Diakenen
Was Jan Willemsz Vlaming nu door ratten aangevreten of was er ook ander ongedierte in die tijd die dat konden? Zoals bv vlooien, muizen, kakkerlakken en luizen🐭     πŸ­     πŸ­     πŸ­     πŸ­     πŸ­     πŸ­     πŸ­     πŸ­     πŸ­     πŸ­     πŸ­     πŸ­     πŸ­     πŸ­     πŸ­     πŸ­     πŸ­
 82582

woensdag 6 januari 2021

Loterijbriefjes.

 Loterijbriefjes Keizerlijke Hollandsche Loterij en van de Koninklijke Nederlandsche Loterij.


Je kan je afvragen hoe kom je er aan? Via een vriendin die ze weer had uit een erfenis. Gelukkig zaten ze achter een glasplaatje (wissellijstje) dus zijn ze goed bewaard. 

Het eene briefje is een "achste kooplot inde derde klasse der Keizerlijke Nederlandsche 113de Loterij" en de ander is een "kwart kooplot in de zesde klasse der Koninklijke Nederlandsche 125ste loterij"

Voor deze twee loterijen had je de Generaliteitsloterij van de Republiek der Verenigde Nederlanden die was opgericht in 1726. Daar werden toen 120.000 loten van verkocht. Het doel was de schatkist te vullen en de kleine loterijen te laten stoppen. De hoofdprijs was  30.000 gulden. De naam van de loterij werd vaak gewijzigd , onder andere door prins Willem Frederik, de latere koning Willem 1. Het eerste besluit wat de Koning nam in 1813 was de naam veranderen in de Nederlansche Loterij, Sinds 1848 is de loterij beter bekend als de Nederlandse Staatsloterij.

Kollecteur van de loterij was duidelijk een beroep dat overging van vader en zoon. In iedergeval in dit geval. ten tijde van het eerste briefje in 1813 was Diederik Casper  de Groot Jamin de kollecteur en in 1820 zijn zoon Johannes Gerardus. Nu ben ik dus geintresserd in genealogieen, dus pluis ik een stuk van deze familie uit, bv wanneer kwam de dubbele achternaam erin want Diederik Casper word geboren met als achternaam Jamin, 


Tekst op het briefje is 
Achtste kooplot in de derde klasse der Keizerlijke Nederlandsche 
113de loterij. 
gearresteerd den 14den Januarij 1813.
Ik ondergetekende D.C. de Groot Jamin, gekwalificeerde kollecteur, wonende op
de Bloemmarkt, te Amsterdam, bekenne verkocht te hebben aan Toonder dezes, een
achtste lot in het onderstaande nummer: de Prys of Premie die op hetzelve getrokken
wordt, zal ik op de gewone tyd en korting voor bovengemeld aandeel betalen.
                                     No 857 1 -  Goed Fortuin
NB. Dit lot ingebleven zijnde , kan hetzelve verwisseld word-                         
den uiterlijk tot  Vrijdag  voor de trekking der volgende  klasse                        
Het kantoor word gehouden 's morgens van half 10 tot 2,                                  
en 's middags van half 4 tot 5 uuren.    


     Kwart kooplot in de zesde klasse der Koninklijke Nederlandsche 
125ste  loterij. 
gearresteerd den 14den Januarij 1813.
Ik ondergetekende J,G. de Groot Jamin, gekwalificeerde kollecteur, wonende 
op de Bloemmarkt, te Amsterdam, bekenne verkocht te hebben aan Toonder dezes, een
kwart lot in het onderstaande nummer: de Prys of Premie die op hetzelve getrokken
              wordt, zal ik op de gewone tyd en korting voor bovengemeld aandeel betalen.    
  No, 843 8 - Deze kan beter    
NB:het kantoor wordt gehouden 's morgens tien tot                                                           
's middags half vier uuren.                                                                                           


De lijn van Diederik Casper de Groot Jamin

Huwelijk Diedrik Jamin met Margaretha Elisabeth de Groot. 30 april 1788.

I.1              Michiel JAMIN.

Gehuwd met Catharina Constantia de WILDE.

Uit dit huwelijk:

1.               Diederik Casper JAMIN (zie II.1 op blz. ).

 

II.1            Diederik Casper JAMIN, geboren op 25‑09‑1715 te Nijmegen, overleden op 27‑01‑1801 te Nijmegen op 85-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 09‑05‑1749 te Beek, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 01‑08‑1749 te Beek met Geertruij JONKNICKEL.

Uit dit huwelijk:

1.               Constantia Catharina JAMIN, gedoopt (geref) op 22‑06‑1749 te Beek en Ubbergen.

2.               Michiel JAMIN, gedoopt (geref) op 18‑07‑1751 te Beek en Ubbergen.

3.               Diderik Casper JAMIN, gedoopt (geref) op 18‑09‑1757 te Beek en Ubbergen.

4.               Diederik Casper JAMIN (zie III.4 op blz. ).

5.               Carel Willem JAMIN, gedoopt (geref) op 26‑09‑1762 te Beek en Ubbergen (getuige(n): Carel Willem Jamin en de vader).

6.               Carolina Willemina JAMIN, gedoopt (geref) op 10‑07‑1765 te Nijmegen.

 

III.4           Diederik Casper JAMIN, gedoopt (geref) op 16‑12‑1759 te Beek en Ubbergen, overleden op 02‑07‑1814 te Amsterdam op 54-jarige leeftijd.

Gehuwd met Margaretha Elisabeth de GROOT, geboren op 28‑02‑1766 te Amsterdam, dochter van Jan de GROOT en Aletta STEENBERGEN.

Uit dit huwelijk:

1.               Anna Geertruijdt JAMIN, gedoopt op 14‑09‑1755 te Beek en Ubbergen.

2.               Alelleta Lucretia JAMIN, geboren op 06‑09‑1789 te Amsterdam (aangifte door: Jan de Groot), overleden op 28‑10‑1793 te Amsterdam op 4-jarige leeftijd, overleden het eerst geboren kind.

3.               Johannes Gerardus de GROOT JAMIN (zie IV.3 op blz. ).

4.               Diederik Casper JAMIN, geboren op 25‑11‑1795 te Amsterdam (aangifte door: Jan de Groot).

5.               doodgeboren JAMIN, geboren op 09‑12‑1796 te Amsterdam, overleden op 09‑12‑1796 te Amsterdam, 0 dagen oud.

6.               Johannes Gerardus JAMIN, gedoopt op 22‑09‑1797 te Amsterdam.

7.               Frans Pieter JAMIN, geboren op 30‑01‑1802 te Amsterdam.

 

IV.3           Johannes Gerardus de GROOT JAMIN, gedoopt op 26‑09‑1790 te Amsterdam, overleden op 04‑01‑1872 te Amsterdam op 81-jarige leeftijd.

Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 10‑09‑1834 te Amsterdam met Maria Petronella Catharina WALREE, 30 jaar oud, geboren op 27‑03‑1804 te Amsterdam (gezindte: waals herv), overleden op 12‑06‑1873 te Amsterdam op 69-jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:

1.               Carolina Joanna de GROOT JAMIN, geboren op 27‑07‑1836 te Amsterdam.

2.               Elisabeth Margaretha Maria de GROOT JAMIN, geboren circa 1838 te Amsterdam.

3.               Johannes Gerardus de GROOT JAMIN, geboren op 14‑01‑1842 te Amsterdam, overleden op 08‑01‑1921 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd.

4.               Carel Diederik de GROOT JAMN, geboren op 05‑08‑1847 te Amsterdam, overleden op 11‑03‑1904 te Amsterdam op 56-jarige leeftijd.

 

Diederik Casper Jamin neemt de achternaam van zijn vrouw erbij omdat zij nog het enige kind was en  de naam dan de Groot van die tak dan weg was. Wel gaf hij alleen zijn oudste zoon de achternaam de Groot Jamin mee en ook dat alleen de kinderen van die zoon die dubbele naam mochten. Helaas voor Diederik overleden de zoons van zijn zoon ongehuwd zodat de naam van zijn schoonvader toch verdween.

PS. op een online veiling zag ik dat dit loterijbriefje geveild was voor 25 euro. 

81970

woensdag 15 april 2020

Twee pagina's uit het begraafboek Ankeveen

Zomaar een graf in de Kerk van Ankeveen
Derde laeg Graf nummer 5
Jan Jansz Ham
Cornelis Leeflang
1702 den 2 sept is begraven Claas Jansen Ham 3 diep
1706 den 2 sept is begraven een kind van Hendrik Klaasen
1711 den 14 dec is begraven Trijntij  het dogtertje van Hendrik Klaasz 1 diep
1722 den 13 junij is begraven Hendrik Klaasz Ham 3 diep
1762 den 24 november Arij Ham drie diep
1773 den 19 october Jannetje Ham wed, Jan van der Meer
1774 den 3 october een kind van Jacob van der Meer
1781 den 3 novemb. Hendrina ten Lohuijs huijsvrouw van Cornelis Leeflang 3 diep
1781 den 4 december een kindt van Martinus Winter
1783 den 1 april Cornelis Leeflang Mr Smit aan de Klapbrug, van het leeven berooft doo
het omvallen van de fajetons wage na bij de Boere Plaats van de  heer  
Hr Heijsterman, gemelde Cornelis Leeflang kwam met zijn dogter en haar kint
reijden van Naarden de Voerman was Dries Lens genaamt tans woonende  
over de stalmeester Hendrik Brasser te ’s-Graveland
 (dochter van Cornelis was Pieternelletje die getrouwd was met Martinus Winter)
1786 den 12 augus. Een kint van Martinus Winter mr Smit aan de Klapbrug
1788 den 30 julij een kind van Martinus Winter mr smit aan de Klapbrug
1790 den 10 april een kind van Martinus Winter
1792 den 9 october een kind van Martinus Winter
1797 den 14 junij een kind van M. Winter
1797 den 30 september bij avond twee kinderen van M. Winter zijnde Corn, Leeflang
                  en huijsvrouw gerojeerd en de kinderen onder ingezet
1801 den 10 juni een kind van M.Winter
1805 den 27 april Dirk Winter

Een ander blad,
Op het Koor
Num 2, ’t graf gekogt bij mevrouwe van Heijst geb Meijer 1778 van de Kerk

1758 den 3 februarij is begraven Arend van Harderwijk coster, voorzanger en
                     schoolmeester alhier 1 diep
1778 den 30 meij Jonkheer Willem van Heijst was verdronken in de Dobber voor het
                     Regthuijs was uijt het Zeijlschuijtje uijt gevallen
1780 den 5 meij Juffrouw Debora van Heijst van Amsterdam gebragt en ’s morgens
                      om agt uure bijgezet.

     
Parenteel van Cornelis Pieters LEEFLANG


I.1            Cornelis Pieters LEEFLANG, smit, begraven op 01‑04‑1783 te Ankeveen, 
1783 den 1 april Cornelis :Leeflang Mr Smit aan de Klapbrug, van het leeven berooft door het omvallen van de fajetons wage na bij de Boere Plaats van de  heer Hr Heijsterman, gemelde Cornelis Leeflang kwam met zijn dogter en haar kint reijden van Naarden de Voerman was Dries Lens genaamt tans woonende over de stalmeester Hendrik Brasser te 's-Graveland
aldus het begraafboek van Ankeveen,
               Gehuwd voor de kerk op 20‑07‑1755 te Kortenhoef (geref) met
               Hendrika Abrahamse ten LOHUIJS, geboren te Delden, begraven op 03‑11‑1781                te Ankeveen.
                Uit dit huwelijk:
1.             Pieter LEEFLANG, gedoopt (geref) op 29‑02‑1756 te Kortenhoef (getuige(n):
                Neeltje Leeflang).
2.             Abraham LEEFLANG, gedoopt (geref) op 26‑03‑1758 te Kortenhoef (getuige(n):
                Anna ten Loohuijs).
3.             Pieternelletje LEEFLANG (zie II.4 op blz. ).
4.             Hendrina Gesina LEEFLANG, geboren op 20‑04‑1762 te Ankeveen, gedoopt (geref) op
               25‑04‑1762 te Ankeveen (getuige(n): Johanna Gesina ten Lohuijs).

II.4          Pieternelletje LEEFLANG, geboren te Ankeveen, gedoopt (geref) op 17‑02‑1769  te
               's-Graveland, overleden op 13‑07‑1833 te Ankeveen op 73-jarige leeftijd.  
                 Ondertrouwd op 09-07-1780 te Ankeveen, gehuwd voor de kerk op op 20 jarige leeftijd                       op  02‑07‑1780 te Ankeveen (geref) met Martinus WINTER, smid, geboren circa 1750 te                     Luderscheijd Pruissen, overleden op 24‑09‑1823 te Ankeveen, begraven, kinderen 04-12-1781,                        12-08-1786, 20-07-1788, 10-04-1790, 09-10-1792, 14-06-1797, 30-09-1797, 30-09-1797, 10-07-1801.
Uit dit huwelijk:
1.             Cornelis WINTER (zie III.1 op blz. ).
2.             Dirk WINTER, geboren op 13‑10‑1782 te Ankeveen, gedoopt (geref) op 20‑10‑1782 te
                 Ankeveen (getuige(n): Henrica Gesina Leeflang, Gerrigje Spaan), obiit.
3.             Dirk WINTER, geboren op 09‑08‑1784 te Ankeveen, gedoopt (geref) op 15‑08‑1784 te
                Ankeveen (getuige(n): Henrica Gesina Leeflang), begraven op 27‑04‑1805 te Ankeveen op
               20-jarige leeftijd.
4.             Hendrina WINTER, geboren op 14‑09‑1785 te Ankeveen, gedoopt (geref) op 18‑09‑1785
                te Ankeveen (getuige(n): Henrica Gesina Leeflang).
5.             Jan WINTER, geboren op 24‑07‑1786 te Ankeveen, gedoopt (geref) op 30‑07‑1786 te
                Ankeveen (getuige(n): Henrica Gesina Leeflang).
6.             Abraham WINTER, geboren op 29‑03‑1788 te Ankeveen, gedoopt (geref) op 30‑03‑1788
                te Ankeveen (getuige(n): Jacoba van Willegen), obiit.
7.             Pieter WINTER, geboren op 06‑06‑1789 te Ankeveen, gedoopt (geref) op 13‑09‑1789 te
               Ankeveen (getuige(n): Johanna Broekhuijsen), obiit.
8.             Mary WINTER (zie III.10 op blz. ).
9.             Pieter WINTER, geboren op 27‑06‑1791 te Ankeveen, gedoopt (geref) op 03‑07‑1791 te
                 Ankeveen (getuige(n): Antje Plas), obiit.
10.           Johanna WINTER, geboren op 13‑08‑1792 te Ankeveen, gedoopt (geref) op 19‑08‑1792 te
                 Ankeveen (getuige(n): Antje Plas huisvrouw van Willem Westhof).
11.           Jan Gerardus WINTER, tuinman, geboren op 13‑10‑1793 te Ankeveen, gedoopt (geref) op
                 20‑10‑1793 te Ankeveen (getuige(n): Antje Plas huisvr, van Willem Westhof).
                Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05‑05‑1816 te 's-Graveland, gehuwd voor de kerk op                          28‑04‑1816 te Ankeveen (geref) met Dirkje GUTTE, 29 jaar oud, gedoopt (EL) op                               20‑09‑1786 te Amsterdam (getuige(n): Michiel Waagen, Dirkje Groen), dochter                                   van  Johannes GUTTE, soldaat onder kaptein van Neijenrode, en Christina WAAGEN.                         {Zij was eerder ondertrouwd op 10‑05‑1805 te Amsterdam met Hendrik Cornelis HAAN,                   geboren te West IndieΓ«n, overleden op 29‑06‑1809 te Amsterdam.}
12.           Johanna WINTER, geboren op 19‑07‑1795 te Ankeveen, gedoopt (geref) op 12‑07‑1795 te                 Ankeveen (getuige(n): de huisvr. van Klaas Kamphuizen, Antje Plas huisvr van W.                               Westhof).
13.           Pieter Willem WINTER, geboren op 02‑01‑1797 te Ankeveen, gedoopt (geref) op                                 08‑01‑1797 te Ankeveen (getuige(n): de huisvr van Willem Westhof).
14.           Hendrina Johanna WINTER (zie III.18 op blz. ).
15.           Johanna WINTER, geboren op 28‑12‑1800 te Ankeveen, gedoopt (geref) op 07‑01‑1801 te                  Ankeveen (getuige(n): de huisvr van Willem Westhof).
16.           Willem WINTER, geboren op 01‑03‑1802 te Ankeveen, gedoopt (geref) op 07‑03‑1802 te                  Ankeveen (getuige(n): de huisvr van Willem Westhof).

III.1         Cornelis WINTER, hoefsmid, geboren op 19‑05‑1781 te Ankeveen, gedoopt (geref) op
                20‑05‑1781 te Ankeveen (getuige(n): Hermina ten Lohuijs hv Cornelis Leeflang).
                Gehuwd met Neeltje KRONENBURG.
                Uit dit huwelijk:
1.             Martinus WINTER, geboren op 23‑02‑1812 te 's-Graveland, gedoopt (geref) op 1‑03‑1812               te 's-Graveland (getuige(n): petronella Winter), overleden op 05‑05‑1812 te Nederhorst den
               Berg
, 72 dagen oud.
2.             Petronella WINTER, geboren op 18‑05‑1813 te Ankeveen, gedoopt (geref) op 23‑05‑1813                te Ankeveen (getuige(n): Petronella Leeflang huisvr van Martinus Winter).
3.             Nicolaas WINTER, geboren op 14‑08‑1820 te Ankeveen, gedoopt (geref) op 28‑08‑1820
                (getuige(n): Jannetje Korenenburg), overleden op 29‑08‑1820 te Ankeveen, 15 dagen oud.
4.             Johannes WINTER, geboren circa 1823 te Amsterdam.

III.10       Mary WINTER, naaister, geboren op 13‑06‑1790 te Ankeveen, gedoopt (geref) op
               20‑06‑1790 te Ankeveen (getuige(n): Johanna Broekhuijsen).
               Ondertrouwd op 19‑03‑1815 te 's-Graveland, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02‑04‑1815 te                  's-Graveland, gehuwd voor de kerk op 26‑03‑1815 te Ankeveen (geref) met Johannes                           KILIAN (Kieljan,Kiljan), hoefsmid, geboren circa 1794 te Weesp, overleden op                                  11‑07‑1824 te Amsterdam, zoon van Johan Kasper KILIAN en Hendrica de WIT.
                Uit dit huwelijk:
1.             Hendrica Johanna KILIAN, geboren op 28‑06‑1815 te Nederhorst den Berg, gedoopt
                (geref) op 05‑07‑1815 te Ankeveen (getuige(n): Hendrica de Wit, Neeltje Kronenburg                           huisv Cornelis Winter).
2.             Martinus KILIAN (zie IV.6 op blz. ).
3.             Johanna Barbara KILIAN, geboren circa 1821 te Amsterdam, overleden op 30‑05‑1874 te
                Muiden, ongehuwd.

IV.6         Martinus KILIAN, smid, geboren op 08‑08‑1816 te Amsterdam.
               Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28‑04‑1844 te Muiden met Geertje SCHRAM, 29 jaar oud,                  geboren op 17‑03‑1815 te Huizen, dochter van Hendrik Gerrits SCHRAM en Geertje VOS.
                Uit dit huwelijk:
1.             Mina KILIAN, geboren op 26‑07‑1844 te Huizen, overleden op 12‑08‑1882 te Muiden
                op  38-jarige leeftijd.
2.             Jan KILIAN (zie V.2 op blz. ).

V.2          Jan KILIAN, smid, geboren op 06‑07‑1847 te Muiden.
                Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27‑02‑1870 te Muiden met Evelina Geertruida (Eva)                FENINGA, 20 jaar oud, geboren op 20‑03‑1849 te Muiden, dochter van Willem Thomas                FENINGA, scheepskapitein, en Cornelia Hendriks DOKTER.
Uit dit huwelijk:
1.             Geertje KILIAN, geboren op 24‑06‑1870 te Muiden.
2.             Cornelia KILIAN, geboren op 26‑12‑1872 te Muiden.
3.             Eeftje KILIAN, geboren op 21‑09‑1875 te Muiden, overleden op 13‑01‑1876
                te Muiden, 114 dagen oud.
4.             Martinus KILIAN, geboren op 30‑12‑1876 te Muiden.
5.             Aafje KILIAN, geboren op 27‑11‑1879 te Muiden.
6.             Mina KILIAN, geboren op 07‑09‑1882 te Muiden.
7.             Hillegonda KILIAN, geboren op 30‑08‑1885 te Muiden.
8.             Wilhelmina KILIAN, geboren circa 1887 te Muiden.
                Gehuwd op 06‑06‑1913 te Muiden met Gosse Tjerks CLEIN, 27 jaar oud, geboren op 
                11‑11‑1885 te Muiden, zoon van Albert CLEIN, timmerman, en Judith‑ van EWIJK.

III.18       Hendrina Johanna WINTER, geboren op 10‑08‑1799 te Ankeveen, gedoopt (geref) op
                 10‑08‑1799 te Ankeveen (getuige(n): de huisvr van Willem Westhof.).
                  Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 13‑03‑1819 te Ankeveen, gehuwd voor de kerk op   
                 14‑03‑1819 te Ankeveen (geref) met Jan HORST, 21 jaar oud, smidsknecht, geboren op
                 12‑10‑1797 te Baarn, gedoopt (herv) op 12‑10‑1797 te Baarn, zoon van Wouterus HORST,
                 rentenier, en Gerretje KNUPKER.
Uit dit huwelijk:
1.             Wouterus HORST, geboren op 15‑06‑1819 te Ankeveen, gedoopt (geref) op 04‑07‑1819 te
                Ankeveen (getuige(n): de moeder).
2.             Petronella HORST, geboren op 24‑08‑1820 te Ankeveen, gedoopt (geref) op 17‑09‑1820 te
                Ankeveen (getuige(n): de moeder).
3.             Catharina Susnna HORST, geboren op 12‑11‑1822 te Ankeveen, gedoopt (geref) op
                01‑12‑1822 te Ankeveen (getuige(n): de moeder).


77-228