zondag 1 maart 2020

Inboedel Isaak Oosterwijk 1765 Amsteldam ( Deel 2) In dit deel staan een kleine 140 namen vermeld,


Staat van Inventaris  deel 2


Klederen mitsgaders goud en zilver ten lijve van des overledens minderjarige Dochter behorende, welke ook te Katwijk aan den Rhijn door de voornoemde Amelia Lindemans en Christina van Steen mede volgens haar getekend.  
Declaratoir van den dato als voren zijn getauseert als:Drie paar Schoenen en een paar muilen
1, -, -

 Elf paar Witte Kousen
5, -, -

 Drie paar Sajette
1,10, -

 Vier broeken
2, -, -

 Sestien Hemden
20, -, -

 Vijf Borstrokken
2, -, -

 Twee Baaije Rokken
2, -, -

Tien Witte dito
15, -, -

 Twee Blauwe Getreepte dito
3, -, -

 Vijf Gecouleurde bove Rokken
15, -, -

 Een Rijglijf
3, -, -

 Vijf Sakken
1, -, -

 Twaalf Sakneusdoeken
5, -, -

 Agttien N: Nuesdoeken
12, -, -

 Drie geborduurde Neusdoeken
4, -, -

 Tien Paar Mouwen
2, -, -

 Vier Witte en een Catoenen Jak
4, -, -

 Agt Linne Schorten
5, -, -

 Ses Strijk Linten en ses nagt mutsen
1, -, -

 Drie Neteldiekse Kapjes
5, -, -

 Drie Negligees
3, -, -

 Agt Linne Ondermutsen
1, -, -

 Ses paar Lobben
5, -, -

 Twee halve Sakjes
4, -, -

 Vijf Japonnen
70, -, -

 Een Pelies
10, -, -

 Twee Hoeden
2, -, -

 Een Rood Manteltje
                       -,10, -

 Een Grijze Huijk
1, -, -

 Een Mof
1, -, -

 Agt Paar Handschoenen
2, -, -

 Een Testament
1, -, -

 Twee Waijers
-,10, -

 Drie Linte Coljees
-,10, -

 Een Paar Seide neusdoeken
3, -, -

 Twee zwarte Kappen en een zwart taf Schort
1, -, -

 Taf voor een Manteltje
5, -, -

 Een paar Goude Brazelet Gerspen
8, -, -

 Een Goud Hoepje
2, -, -

 Een zolvere Beugel
8, -, -

 Een Paar Zilvere Gespen
4, -, -

 Een brij sak
1, -, -

 Eenige zilvere kleinigheden
2, -, -

 Twee Catoene Schoudermantels
1, -, -

 De goederen door den overledenen in der tijd aan zijn Oudste Dochter Catharina Susanna Oosterwijk op haar Huwelijk met Isaac Heijsterman mede gegeven bedragen volgens door hemin dato 20 september 1752 getekende lijst een somma van een duizend vier en veertig guldens  per memorie
 Aan contante penningen op het overlijden ten sterfhuise bevonden in diverse Spetien vier duizend vierhonderd vier guldens drie stuivers en agt penningen                                         zegge
  fl,4404,3,8

 Aan contante penningen op het zelve overlijden onder Catharina de Klopper weduwe van den Overledene Isaak Oosterwijk berustende geweest vier en negentig guldens                zegge
fl,94, -, -

 Nog wegens \Interessen van ’t Fidei commissaire Capitaal van Maria Doterem Weduwe Felix de Klopper op het overlijden van Issak Oosterwijk te goede                           zegge
277,12,8

                  Effecten


 Een Huis en Erve staande ende gelegen in de Hartestraat tusschen de Heer en Kijsersgragten door den overledene bewoond geweest


 Een huis en Erve staande en geleegen op de Nieuwendijk op de oek van de Mandenmakerssteeg met een huisje daar Agter in dito steeg


 Van welk laatst gemelde perceel desen Boedel volgens groot boek van den overledene van Anno 1745 folio 143 maar competeert een samma van agt duizend gudens de te goede hurem
per memorie

 Een onderhandsche Obligatie ten lasten Isack Heijsterman ten behoeven van den Heer Gerbrand Krijnen groot een duizend guldens Capitaal in dato 7october 1758 dog door deselve op den 7 december daaraan volgende ten behoeve van den overledene geen dosseert en getransporteert
1000, -, -

 Interest daar op te goede zedert 7 october 1762 tegens vier prct, in ’t jaat


 twee portien in de Societeit van Lijfrente met tontiene ten laste de staaten van den Lande van Utrecht gequoteert met Letter F staande beide ten lijven Catharina de Klopper op den 1 maart 1746 oud geweest beneden de 35 jaren gedateert 1 october 1746


 Renten daar op te goede Uitstaande Boekhoudschulden so goede als quade
per memorie

 Louwerens Strunk a Oldenseel
3,12, -

 Frans Adam Populij per rest
17,19, -

 Jan Klijn a Northorn
217.14, 8

 Poulus Jansz
40, 1, 8

 Salomom Isaak Bles
129, 8, 8

 Anna Bloemendaal per rest
22, 5, -

 de Wed. de Haan
8,18, 8

 Jan Klijn
394,16, -

 Pieter Hubert per rest
50, -, -

 Harmen Barents Schipper op Zutphen
2,13, 8

 Godschalk Benedictus per rest
110, -, -

 Deselve
35, 4, -

 Jan Blok per rest
11,16, 8

 Anthonij Wouters
2, 9, -

 Isaak Simon Italiaander
52, -, -

 Adolph Suurhoff per rest
21,10, -

 Cornelis Lansaat per rest
98, 5, -

 Gerrit Wessels a Lossem
2, 8, 4

de Wed, Munsterman a heck
49, 6, -

 Gerrit Wessels per rest
5, 1, -

 Hendrik Schou
15,14, 4

 Harman van Tral a Coeverden
36,13, 4

 Barend Tegel a Nieuwkerk
42, 7, 6

 Jacob ten Wollen
12, 2,14

 Deselve
4,10, -

 Jan van Wamel
54,16, -

 Leendert van der Linden
38,16, -

 Jan van Gaart
72, 3, -

 Claas meijboom per rest
132,17, -

 Meijer Hendriks per rest
36, 7, -

 deselve
45, 9, -

 Diederik Weijerman per rest
7,10, 8

 Fredrik Bolsmeijer per rest
37, 3, -

 Gerrit koops a Campen
44, -,8

 Deboldus Appelman
60,19, -

 Ferdinand Haverberg
29,15, -

 deselve
13,19, -

 Jan van der Horst
43,12, -

 Jan de Reuse a Campen
72,12, 8

 Jan Ligtenburg
14, -, -

 deselve
24,14, 8

 Anthonij van Lageveld per rest
18, 6, 8

 Jan Anthonij Heijerman
20, -, -

 Hendrik Sebas
40,16, -

 Lambert Homolle
57, 2,10

 Joost Woldering a Ahuis
309,10, 4

 Jurriaan Trekhooven a Zwolle
13,19, 8

 Jan Harmen ter Hofstede
61, 6,10

 Gerrit Harmse Cabbers
200, 2,12

Maria Schering a Ostenstijn
29, 4, 2

 Hendrik Coolink a Westeringe
              460, 6,10

 Jan Hendrik Rendorp
23,11,12

 deselve
122,13,12

 C ten Naarden huisvrouw van J Brinkman
59, 8, -

 Frans Smit a Laar
67,11, -

 Casper Smeeding a Oldenberge
105,15,-

 Jan Willem Boor a Laar
107,15, -

 Claas van Mazijk
67,18, -

 Deselve
7,16, -

 Nicolaas Stabbe
16,16, 4

 Claas Meijboom a Campen
11,17, 8

 Jacob Weeber
5, 3, -

 Jurriaan Groenhoff
15, 9, -

 Claas Gooij
32, 1, 4

 Barend Hendrik Schreuder a Laar
82,17, -

 Dirk ten Bovel a Deventer
31, 1, -

 Apol
12,15, -

 Pieter Ardes
18,18, -

 de Wed, Jacob van den Berg a Edam
43, 6,12

 Wed, Harme Bambeek
5,19, 8

 Hendrik Homan a Leijden
112, 4, -

 Jacobus de Rooij
31,19, -

 Joh, Welgers a Nijmegen
114,15, -

 Benjamin Bordier
27, -, -

 Geerlingen van Rijsen
8, 9,12

 Mord Semach Aboab
23,11,12

 Laurens Kenue a Haarlem
50, 5, -

 Jan Schrijver
5, 1, -

 Dirk Brouwer
52, -, -

Jan Seeling
110, 6, 8

 Philip Pothoff
25, 2, -

 Hendrik Neve
345, 2, -

 Wed. Elderman
16,14, -

 Jan Crommenie
6,15, -

 Adrianus Meijer
254,16, -

 Frans Balten
274, 5, -

 Marinus van Luijnen
41,11, 8

 Willem Eubels
23,15, 8

 Bernard a Feijdler
49,10, -

 Thomas van Rijsen
28, 5, -

 Johan Coevoets
11, 1, -

 Hendrik van Duuren
78, 8, -

 Jacques Texier
116, 3, 8

 Samuel Surireij de St Remij
3,12, -

 Adolph Kuijper
12, 3, -

 Dr Jelgersma a Harlingen
8, 9, -

 Jan Bogt
13, -, -

 J,C, Kerkoff
27, 8 12

 Gabriel Bourcourt a S’Hage
57,12, -

 Juffrouwen van Collen
2, 5, -

 Joh. Hoendernest
12, 6, -

 Verkamme
3, -, -

 Juffr, Almonde
34, 4, -

 Jan Jacob Marcus
8,11, -

 Joachim van Roon
17,19, -

 Harmanus Nieuwenhuijs
13, 5, -

 Prof. Garcin a Franeker
14,14, -

 Wed. Justemont
216, 9, 2

 Juffr, Bernards
8, 9, -

 Benjamin Oijers
98, 9, -

 Joseph Edelbroek a Hosmer
297, 5, 8

 Nicolaas du Moulin a ’s Hage
15, 4, -

 Daniel Crrech
7,13, 8

 Jeronimo de Bosch
14,17, 4

 Roel
23, 3, -

 Floris van der Wagt
28,19,14

 Nicolaas Grasveld a ‘s Hage
-,15, -

 Juffr Semartijn
9,16, -

 Daniel Chanquion
10, 2, -

 Jan Bastiaansz a Putten
64,15, -

 van Ommeren en de Wolff
22, 2, -

 Juffr van Dulmen
3,12, -

 Mevr. Hulst
20, 4, -

 Wed. Christoffel Schreuder a Laar
25,18, -

 Coupe en Volkers
315, 4, -

 Daniel Mulder
35, -, -

 van Lennip
5,12, -

 Pieter van derMeulen a IJsselsteijn
10, 8, -

 Arnoldus Dijkman
17, 8, -

 Benjamin van Doorn
54,10, -

 Pierre Puicherib a ’s Hage
10,13, -

 d’Wed. van Tiel
58, 6, -

 Jan Hooijer
45, 6, -

 Coupe en Volkers
9,18, -

 Abraham van Penbroek
62, 6, 8

 Mulder Hr Cuiper
9,10, -

 Schulden en Lasten des Boedels


 Een Kusting brief groot vier duizend vijf honderd guldens Capitaal dog waar op drie duizend gulden is afgelost, en dus per reste nog groot vijftien honderd guldens capitaal in dato 2 novb. 1729 door wijlen Isaac Oosterwijk ten behoeven van den Heer Diederik Richard van Blotenburg gepasseert.
1500, -, -

 Interessen daar op te quaad zederd
2 November 1764
per memorie

 Een dito groot in capitaal vier duizendzes honderd gulden in dato 1e februarij 1760 door meer gemelde wijlen Isaac Oosterwijk ten behoeven van Geertruij Oosterwijk  gepasseert
4600, -, -

 Interssen daarop te quaad zedert
1e februarij 1765
per memorie

 De Huuren die de overledene hadde moeten uitkeeren aan zijne twee broeders Jan en Dirk Oosterwijk af aan derselver Erven, van’t huis op de Nieuwendijk na aftrek der lasten en reparatienzedert den jare 1745 ontfangen en onverantwoord
per memorie

 De Wed Justamond voor geleverde Wijn
179,11, -

 Jacob Eeden en Soon voor geleverde Candij
9, 3, -

 Pieter Barden Hoofd Gaarder van’t Heren en Redemptie geld voor ’t Jaar 1764
6, 7,10

Dezelve voor de Coffij en Thee etc
van ’t Jaar 1764
25, -, -

 Jan van Dilsen Olijcuiper
5,14,-

 Arnold en Hendr. Van Waijenburg voor               
                                                               Courtage
26,14, -

 Dabenis en Doekscheer                        Utsupra
14,12, -

 Pieter Johannes van Ophoven               Utsupra
6,18, -

 Herman Rudolph Meijer                       Utsupra
1, 4, -

 Jo. Peijkeren                                          Utsupra
2, 5, -

 K. Pronk voor geleverde Soethout
3,18, -

 Dezelve                           Utsupra
2,10, -

 Joan Leonard Appeld voor                  Courtage
2, 8, -

 J.R. Scherius                                        Utsupra
8,14, -

 De Burgerwagt
4, -, -

 Hendr. Van Wees en Soon voor geleverde Specerijen
120, 5, -

 Jan Campen voor Tabak
-,16, -

 Willem Schroop voor Courtage
2, 1, -

 Hendr. Van Wees en Soon voor geleverde Specerijen
31, 2, 8

 Lambert Nuukamp voor kannen Selser water
1,10, -

 Benjamin Oijers voor Courtage
1,10, -

 Adriaan Bugge Mr Schilder
9, 2, -

 Philippus Artes voor kannen
13, 7, -

 Pieter Outman voor Maalloon
-,17, -

 Den Adr. Boom
3,12, -

 Gerbrand Crijnen voor geleverde goederen
20,18, -

 Johannes Hoendernest
5, -, -

 Dirk Versteeg wijnkoper
43, 3, -

 Gerrit Gerrewijn Mr Chirurgijn
1,10, -

 Godschalk Nieuwenhuijs voor geleverde Chocolaat
23,12, -

 Burghard Keppel voor geleverde Morie;jes
4,16, -

 Anthonij Carsten Mr Kistemaker
1, 7, -

 Mr Anthonij de Klopper voor gedane verschotte volgens Notitie
1260,11, 8

 Cornelis van Homrigh Notaris
4,16, -

 De verdere schulden die nog mogten opkomen
per memorie

 Doodschulden en Begraafnis Kosten


 Jeronimo de Bosch Apothecar
2,16, -

 Henricus de Bosch Med. Doct.
15,15, -

 Voor’t ontkleden van’t Lijk
8, -, -

 voor’t brengen van de Kist
1, 2, -

 Voor’t Consent
31,10, -

 Aan 14 lijkdragers en 3 laatste paar gangers ijder fl 7,-,- en fl 1,10,-
144,10,-

 Aan 5 Aansprekers ijder fl 14,-,- en voor de Rouw fl 1,8,-
77, -, -

 Voor ’t zegel tot de leesceduul
3,16, -

 Voor’t brengen van Baar en Roef
1,10, -

 Aan de Gravemakersknegt
2, -, -

 Aan Kaas en brood etc
10, 1, 6

 Aan Thomas van den Son Seegersz Gravemaker volgens quatantie
21,10, -

 Aan’t aalmoezeniers Weeshuis volgens quatantie
53, -, -

 Aan de drie dienstbodens voor’t oppassen en waken ijder fl 8,-,-
24, -, -

 Aan Hendrik Beunig Aanspreker voor de rouw in’t Sterfhuis
20,19, -

 Aan diverse kleine verschotten , briefporten, kruiers voor’t doen der boodschappen etc.
10, 7, -

 Ann Anthonij van Echteren volgen quitantie
30,12, -

 Aan Hendrik Willem Dronsbergh     Utspura
8,13, -

 Aan Snoek en Du Pree voor de wijn op de Begraafnis
24,10, -


491,17, 6

 Anthonij Hoelen volgens                       rekening
10, 6, -

 Lodewijk Nauwerk                                 Utsupra
15, -, -

 Sebilla Ruverijn                                      Utsupra
89, -, -

Jan Schreur                                              Utsupra
20,12, -

 Johanna Maria van den Broek                Utsupra
34, -, -

 Jan Campen Junior                                 Utsupra
12, 2, -

Reijnier Iwes                                           Utsupra
31, -, -

Johanna van den Dam                             Utsupra
4, 1, -

 Adriana Kelhoud                                    Utsupra   
11,17, -

 Hendrik Campen                                    Utsupra
331, -, -

 Jasper Smelt                                           Utsupra
31,13, -

 Wed Jacob Veecken                  
24,15, -

 Arnoldus van Weerden                          Utsupra
19,12, -

Sefridus van der Tuuk                            Utsupra
103,10, -

 Jan Hendrik Carp                                  Utsupra
502, -, -

 Anthonij van Echteren                          Utsupra
62,16, 0

 Cornelis Duijts                                      Utsupra
21, -, -

 Izaak Martineau                                     Utsupra
8, -, -

 Jan Schuurman                                      Utsupra
27,17, -

 Anna Taillard                                         Utsupra
26, 7, -

 Johanna Root                                          Utsupra
8, 6, -

 Catharina de Klopper                             Utsupra
158,12, -

 Isaac Heijsterman                                  Utsupra
27, 1, -

 Neeltje van der Wagt                             Utsupra
2, 4, -

 Maria Schouten                                     Utsupra
8,10, -

 Josua Beaux                                           Utsupra
9, -, -

 Hendrik Willem Dronsberg                    Utsupra
17, 6, -

 Catharina Heems                                    Utsupra
13, 3, -

 Johanna van den Dan                             Utsupra
2, 3, -

 Hendrik Campen                                    Utsupra
-, 9, 8

 Catharina van Seggeren                         Utsupra
11, 2, -

 Adolph Kuijper en Soon                        Utsupra
13, 3, 4

 Aldus geinventariseert en beschreven als in den hoofd staat gemeld. Ende verklaarden de Rendanten hun aangeving respectivelijk ter goeder trouwe te hebben gedaan, zonder huns wetens iets verzwegen, veel min ter kwader trouwe Agter gehouden te hebbenm Egter belovende en aan zich behoudende de magt om bij aldien nog iets tot Hun Kkennisse mogte komen den voorschreven gemenen Boedel concernerende dezen daar mede te doen amplieeren of dien conform redresseren gelijk zij ook verklaren bereid zijn om ten allen Tijden de deugdelijkheid hunner aangeving des vereischt werdende met Eede te bevestigen
En is deze voltrokken en ondertekend in Amsteldam den zeventienden April des jaars zeventieb honders zes en zestig ter presentatie van Gerrit Willem Gouda en Roeloff Mattheus Woudman als getuige

was getekend:
Jacob Campen
Lambertus Cuipers
Floris van der Wagt
Antie van Wes de Visser
Katharina de Klopper
wed Isaak Oosterwijk
G.W. Gouda
R.M. Woudman
Cornelis van Homrigh notaris

bron: Notarieel Archief Amsterdam