woensdag 10 juli 2019

Drenkelingen en matrozen in Durgerdam deel IV 1719-1745

Dit is het laatste stukje over drenkelingen en matrozen begraven in Durgerdam van 1719 tot 1825 voor zover beschreven in het begraafboek van de Nederlands Hervormde kerk en in het begraafboek van alle gezindten.
1719
12 augustus
een drenkeling begraven
1720
28 april
een drenkeling begraven

12 julij
een matroos (in een schip overleden) begraven

28 december
is begraven een jongedogter ---Blondet overleden in een schip dat dezelve tot Durgedam was komen drijven(met een harde storm) en in de gront geraakt.
1721
3 januari
is begraven een manspersoon genaamt Blondet, zijnde de vader van voornoemde dogter overleeden als vooren

25 april
zijn begraven twee drenkelingen
1722
9 maart
een drenkeling begraven

20 maart
een drenkeling begraven

13 mei
een drenkeling begraven

15 mei
een drenkeling begraven

11 junij
is begraven Cornelis Anrison overleden op het schip van Capt. Jan Mooij

13 augustus
een drenkeling begraven

23 augustus
Hans Luijtjes overleden in een schip liggende voor Durgerdam
1723
18 februari
een drenkeling begraven zijnde een manspersoon

9 april
Hendrik Hendriks overleden op ’t schip van commandeur Marten Florisz de Wit

22 april
een drenkeling begraven zijnde een manspersoon

9 september
een drenkeling begraven zijnde een manspersoon

15 oktober
een drenkeling begraven zijnde een manspersoon
1724
26 mei
een drenkeling begraven zijnde een manspersoon
1725
7 februari
een drenkeling begraven zijnde een manspersoon
1726
1 augustus
begraven een drenkeling zijnde een manspersoon

11 december
is begraven Willem Trapman overleden in het compagnie schip Leusden liggende voor Durgerdam
1727
25 mei
een drenkeling begraven zijnde een manspersoon

25 augustus
is begraven Simon Harmensz overleden op ’t schip de jonge hoop, daar op commandeert Capt Brandaris woonende tot Buijksloot
1728/30
12 april
een drenkeling begraven zijnde een manspersoon

30 april
een drenkeling begraven zijnde een manspersoon

22 april
een drenkeling begraven zijnde een manspersoon

29 july
als voren

14 augustus
als voren
1731
7 julij
een drfenkeling begraven zijnde een manspersoon

10 november
is begraven HR. Pr. Van Flsensburg overleden op het lants oorlogschip Leijderdorp
1732
31 maart
een drenkeling zijnde een manspersoon

1 april
een man van een ooro lg schip begraven

7 april
een drenkeling begraven zijnde een manspersoon  het hemt gemerkt G R

08 mei
een drenkeling begraven zijnde een manspersoon hemt gemerkt J M

08 mei
een drenkeling begraven zijnde een manspersoon zonder merk

06 augustus
een drenkeling begraven zijnde een manspersoon
1733
13 april
een matroos van een oorlog schip

15 april
een matroos van een oorlog schip

30 april
een matroos van een oorlog schip

29 mei
een matroos van een oorlog schip

30 mei
een matroos van een oorlog schip

10 september
een drenkeling begraven zijnde een manspersoon zonder merk
1734
2 april
een drenkeling begraven zijnde een manspersoon ‘t hembt gemerkt K J

12 juni
een drenkeling begraven zijnde een manspersoon ’t hembt gemerkt J F

07 augustus
een drenkeling begraven zijnde een manspersoon ’t hembt gemerkt J N
1735

geen drenkelingen begraven
1736
04 mei
een drenkeling begraven zijnde een manspersoon

06 mei
een drenkeling begraven zijnde een manspersoon

27 mei
een drenkeling begraven zijnde een manspersoon
1737
30 maart
een drenkeling begraven zijnde een manspersoon ’t hembt gemerkt A W

17 april
een soldaat van een oorlog schip

18 april
een matroos van een oorlog schip

27 april
een matroos van een oorlog schip

08 mei
een matroos van een oorog schip

17 mei
een man van een coopvaardij schip

19 juni
een drenkeling een manspersoon zonder merk in ’t hembt

08 juli
een drenkelin een manspersoon ’t hembt gemerkt S L
1738
14 oktober
een drenkelin een manspersoon

midden december
nog een drenkeling een manspersoon zijnde een cofschipper van Venhuijzen
1739
29 augustus
een drenkeling een manspersoon 't hembt gemerkt  F R I

09 oktober'
een drenkeling een manspersoon t hembt gemerkt  F C R

30 november
een sjouwer van een oostindies vaarder in ’t ijs voor Durgerdam verdronken van Amsterdam

24 december
een drinkeling zijnde een manspersoon ’t hembt gemerkt T M
1740
28 juni
een drenkeling zijnde een manspersoon zonder merk in ’t hembt aan de z. zijde na vooren

12 september
een matroos van een coopvaardij schip z.zij na vooren
1741
mei
in mei een man van een oorlog schip in zijn hangmat zonder kist

mei
nog in dito maand een drinkeling een manspersoon zonder merk in ’t hembt leggende beijde op de zuijd west hoek

06 augustus
een drinkeling een manspersoon zonder merk in ’t hembt

15 augustus
een man van een coopvaardij schip de Agatha galeij schipper Gerrit Hauwert

15 september
een drinkeling zonder merk in ’t hembt zijnde een manspersoon

25 november
een jonge van het schip van Jurriaan Idzes
1742
04 april
een drinkeling een manspersoon ;t hembt gemerkt I M

23 april
een man van ’t oorlog schip Middelburg

02 mei
een man van ’t oorlog schip de Dolfijn

04 mei
een man van ’t oorlog scip Middelburg

08 mei
een schipper van een coopvaardij schip is abuis leijt in de kerk no 122

10 juni
een drinkeling een manspersoon
1743
24 mei
een drenkeling eenmanspersoon ’t hembt gemerkt I D K

25 juni
een drenkeling een manspersoon zonder merk

11 oktober
een drenkeling een manspersoon zonder merk
1744
07 april
een matroos van ’t oorlog schip Westerdijkshoog

16 mei
een matroos van ‘t oorlog schip Dammeate

21 augustus
een drenkeling een man zonder merk
1745
07 mei
een drenkeling een manspersoon

06 juni
een man van een schip genaamt Pieter Pietersz Waas van Hoijjer