vrijdag 21 september 2018

Gewoon een advertentie die je tegenkomt

Soms zie je iets wat je nieuwsgierig maakt..
Op zoek bij Delpher in de oude kranten kwam ik een advertentie tegen waar je je dan even in gaat verdiepen hoewel je er niets aan hebt maar wel een aardige onderbreking is in je zoekwerk. Zo ook met de advertentie geplaatst door Daniel Craanen. Daniel gaat in ondertrouw in Amsterdam met Helena Schrick (Schriek) op 20 juni 1800 en voor de wet op 15 juli 1800 in Naarden. Helena beviel in 1801 (zie hieronder de doopinschrijving) van een dochtertje en overleed slechts 5 dagen later aan zogverplaatsing.
*Heden namiddag, om 2 uuren, ontsliep, in de ouder-
dom van byn 28 jaaren, aan de dodelyke gevolgen eener onver-
wachte Zogverplaatsing, na eene verbintenis van ruim 9 maan-
den, myne dierbaare Echtgenoote, HELENA SCHRIEK, die
my op den 12 deezer Maand een DOCHTER had geschonken.
Haar Man en haar Kind verliezen alles op aarde; maar GOD,
wiens wysheid deeze tedere banden heeft verbrooken, zy door
my aangebeden, en door myne onderwerping verheerlykt! Zijn
Evangelie, het welk alleen de waare bron van troost in lyden,
en beproevingen opent, leere my de opgelegde taak, in zyne
kragt, en tot zyne eer volbrengen.
Dit Strekke tot kennisgeving van myn dieptreffend verlies aan
Naastbestaanden en Vrienden, van welker hartelyke deel nee-
ming ik my ten volle overtuigd houde
Amsterdam,
den 17 April, 1801. DANIEL CRAANE.


Aldus de advertentie in de krant.                  
   

Wie meer wil weten over Zogverplaatsing zoek dan even op google naar dit boek, mijn zoek term was gewoon zogverplaatsing.

De vrouw, uit een natuur-, ziekte- en geneeskundig oogpunt beschouwd, Volume 7

Door Dietrich Wilhelm Heinrich BuschDaniel ging op 18 november 1803 in ondertrouw met Geertrui van Bemmel beide waren toen woonachtig te Amersfoort waar ook het huwelijk werd voltrokken
De dochter uit het huwelijk met Helena, Helena Jacoba  bleef leven en trouwde toen zij 23 was met Jacobus Sappius Gravenstein kapitein infanterie zoon van Willem Karel Gravenstein en Anna Elisabeth Sappius. geboren ca 1787 Culembporg Jacobus was al weduwnaar van Henrietta Johanna Maria Hoijtema(overleden op 11 oktober 1820) .,  Helena Jacoba overleed een jaar na haar huwelijk in Naarden op 25 april 1824. Net als haar moeder was ze dus maar 1 jaar getrouwd maar wel jonger bij overlijden Jacobus trouwt voor de derde keer met Elisabeth Fischer in 1840.Inschrijving ondertrouw Daniel en Helena in Amsterdam


Inschrijving ondertrouw Daniel 2e huwelijk met Francisca Geertruijd van Bemmel                op 18 november 1803


Doopinschrijving van Helena Jacoba Craanen dochter van Daniel en Helena, doopgetuige is de zuster van Helena  die getrouwd is met de broer van Daniel. geboren 12 april 1801 gedoopt 6 mei 1801 in de Waalse hervormde kerk.


De inschrijving van Daniel Craanen en Geertruij van Bemmel in 1803 Amsterdam
Bijschrift toevoegen66.076