vrijdag 22 juni 2018

Augustina van Achtienhoven


Als vondeling zjnde kunnen ze je wel een klinkende naam geven maar dat wil niet zeggen dat je overlevings kansen groter zijn. Augustina wordt slechts 19 maanden oud. Ik hoop dat ze een beetje liefde en goede verzorging heeft gehad in die tijd dat ze leefde.

Op den 4 sept. is op het hier onder te vermelden verzoek in onze kerk alhier gedoopt een vondeling & is genoemd Augustina van Achtienhoven waar over het geregt van Achtienhoven tot wiens laste hetzelve is als getuige heeft gestaan en geantwoord.
Het versoek van genoemd geregt luijd aldus.
Schout en Geregte van Achtienhoevn verzoeken den predikant van Westbroek en Achtienhoevn de doop van een kind welk op den 30e aug. 1808 onder Achtienhoevn aan de Vecht is gevonden en 't zelve te noemen Augustina van Achtienhoven. 

  
De doop inschrijving in het doopboek van Westbroek.

21 februari 1810


64.666