donderdag 30 augustus 2012

Hoe snel vind je een nieuwe bruid?

In de Nieuwe Amsterdamsche Courant Algemeen Handelsblad van 4/5 mei 1864 staat een opmerkelijk bericht dat luidt: Middelburg 2 mei - op het bord voor de afkondigingen van den Burgelijken stand te Ysendijke leest men de huwelijksafkondiging van een en de zelfde persoon met twee verschillende jonge dochters. Dit verklaard zich doordien den eerste bruid den bruidegom daags na de tweede afkondiging "afzei" en deze laatste daarop eene ander vraagde met wien hij 14 dagen later voor de eerste maal werd afgekondigd.- En inderdaad, in de boeken met de afkondigingen staat op 3 april 1864 de 1e afkondiging van Henricus Franciscus Sturm oud 32 jaar, van beroep landbouwer zoon van Johannes Jacobus Sturm en Coletta Francisca Spelier geboren op 22-10-1831 te IJzendijke met Julia Standaert 24 jaar landbouweresse geboren te Bassevelde dochter van Pieter Standaert en Francisca de Walsche. De tweede afkondiging vindt plaats op 10 april. 14 dagen later is de eerste afkondiging van Henricus Franciscus met Felicita van der Hemel 21 jaar geboren 8 mei 1842 te Yzendijke, dochter van Bernardus van der Hemel *en Maria Anna Cuelenaere. Dit koppel trouwt op 4 mei 1864 te IJzendijke en krijgt 15 kinderen met klinkende namen. 1. Johannes Bernardus 07-02-1865 2. Petrus 10-07-1866 3. Josephus Franciscus 28-06-1867 4. August Constantinus 31-07-1868 overl. 21-08-1868 5. Leonie Marie 09-09-1869 6. Karel Ludovicus 22-09-1870 7. Clementia Anthonia 29-03-1872 8. Bernardus Franciscus 01-04-1873 9. levenloos (dochter) 26-04-1874 10. Leopoldus Bernardus 03-06-1875 overl. 25-08-1875 11. Polidor 18-05-1877 12. Augustus Josephus 24-01-1879 13. Nathalie 17-06-1880 overl. 16-09-1880 14. Marie Louse 07-12-1884 15. Elodie Angelina 14-01-1886 Bij haar laatste kind was Felicita dus 44 jaar. Overlijden van haar heb ik niet kunnen vinden en maar huwelijken van 3 kinderen. Henricus is overleden 29-10-1892 in Watervliet. Het kan natuurlijk dat ze over de grens geraakt is en in BelgiĆ« is gaan wonen. ==================================================================================== ==================================================================================== Maar het kan nog sneller. In de Zierikzeesche Nieuwsbode van 13 augustus 1864 staat te lezen: Zierikzee 8 augustus. Nu juist drie weken geleden kwam een jong paar op het bureau van den burgelijken stand, te Ostende, om de huwelijks-afkondiging te verzoeken. Er ontbrak echter een stuk aan de papieren om aan de vraag te voldoen en het huwelijk moest diensvolgens veertien dagen uitgesteld worden. Dit beviel slecht aan de jonge dochter, welke niet aarzelde te antwoorden: “Indien ik Zondag niet kan aangeplakt worden, is ’t niet noodig verdere moeite te doen, ik zal dan niet ttrouwen, hoor! Dag, meneer, dag Jan of Piet!” Zoo sprekende verlliet zij het bureau, haren minnaar verwonderd en verward achterlatende; hij sprak althans geen woord. Des andere daags kwam hij op het bureau van den burgelijken stand terug met een verloofde, minder ongeduldig, maar niet minder jong en schoon; ditmaal werd het huwelijk binnen veertien dagen voltrokken.