zondag 26 februari 2017

Triest verhaal, een babymoord in Doesburg


Op zoek naar de naam Heijdeman de naam van een voorouder zocht ik bij de oude kranten op de site van Delpher.nl. Het enige wat tevoorschijn kwam was een krantenbericht in de Nederlandsche Staatscourant, d Opregte Haarlemse Courant en de Arnhemsche Courant. Een verbinding tussen deze tak Heijdeman en die van mij heb ik nog niet kunnen vinden. En zoals altijd roept dit weer vragen op. Zoals bv dat ze het hebben  over twee kinderen maar er zijn er drie, is het oudste meisje wat 7 is met vader mee op het schip om voor het eten en drinken te zorgen? Ze is te jong voor een dienstje.  Albartus Vossers de buurman is getrouwd met de zuster van Hendrina ten Bosch. Dit alles speelt zich af in het jaar 1818
Doesburg, den 12 mei.
Er heeft, in den afgeloopen nacht, alhier een verschrikkelijk geval
plaats gehad. Schipper Heijdeman, beurtschipper van Doesburg op
Deventer, van huis, en de vrouw met eene meid en twee kinderen,
alleen zijnde, is de meid, even na drie uren, na dat de klapwakers
van straat waren, wakker geworden door het gerucht dat zij in huis
hoorde; beneden komende vond zij het jongste kind, drie vierendeel-
jaars oud, in de wieg leggende, den hals afgesneden; terwijl de vrouw
op bed leggende met een touw aan een harer armen gebonden was.
Her broodmes lag voor het bed, en het huis stond van achteren open.
Men heeft niet kunnen ontdekken, dat er iets ontvreemd is. Waar-
schijnlijk zijn de daders, of dader, in hun boosaartig opzet, door het
gerucht gestoord geworden. De vrouw is bijna levenloos door schrik
uit huis gebragt. Men heeft dadelijk de poorten bezet, doch van
de daders van dit gruwelstuk is, voor zoo veel men weet, nog niets
ontdekt.De nadere bijzonderheden omtrent het bovengemeld ontzettend
geval komen hierop neder:
De vrouw van Derk Heijdeman, beurtschipper van Deventer, zich
alleen met hare twee nog zeer jonge kinderen in huis bevindende, had
zich, als naar gewoonte, te bed begeven; na eenige tijd gerust te
hebben, ontwaakte zij, denkelijk door het wakker worden van het
jongste kindje, en gevelde, dat men iets aan hare eene hand, me
welke zij het kindje wiegde, vastbond; een weinig van dezen schrik
hersteld, vermeende zij te hooren, dat iemand de kamer uitging; hierop
vloog zij, met haar oudste kind onder den arm, het bed en vervolgens
achter het huis uit en riep om hulp.
De voerman Albartus Vossers, mitsgaders haar naaste buurman, die
tevens haar zwager is, dit hoorende, stonden dadelijk op, en gingen, ver-
gezeld van een zijner knechts en eene meid, welke  mede door het ge-
schreeuw ontwaakt waren, in het huis van voornoemde vrouw; al-
daar in derzelver slaapkamer komende, en alles nauwkeurig onderzoe-
kende, vonden zij het jongste kindje, nog geene vijf maanden oud,
zieltogend in de voor het bed van de moeder staande wieg liggen, en,
bij het afnemen van het kussentje, hetwelk op het gezigt van dit
kindje gelegd was, ontdekten zij, dat men het met een mes de strot
had doorgesneden.
Verder alles nazoekende, ontwaarde men, dat het bureau, hetwelk
in de slaapkamer stond, met den sleutel (welken zij vermoedelijk uit de
op een stoel hangende zakken van de vrouw, hadden genomen) geopend,
toch dat niets er uit genomen was; en uit een aldaar staande kabinet
eenig linnen, benevens een zilveren tabaksdoos en een doosje met eenige
hals- en oor cieraden genomen, hetwelk echter alles op een stoel, en
op een grooten doek, zeer naauwkeurig opeengestapeld lag.
Welke middelen men aangewend heeft, zoo heeft men tot nog toe
volstrekt geen het minste spoor van deze misdadigers kunnen ontdek-
ken, het welk des te moelijker is doordien er niets vermist wordt.
Hier de krant met het bovenstaande bericht.
Overlijdensakte van Johanna Frederica het meisje dat vermoord werd.

Het gezin van Derk Heijdeman
I.1            Derk HEIJDEMANbeurtschipper op Deventer, logementhouder Hof van Gueldria, gedoopt (geref) op 18‑04‑1773 te Doesburg, overleden op 02‑03‑1822 te Doesburg op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 18‑10‑1807 te Doesburg met Hendrina ten BOSCH, 21 jaar oud, logementhoudster, gedoopt (geref) op 27‑08‑1786 te Lathum, dochter van Frederik ten BOSCH en Catharina KOKlandbouster.
Uit dit huwelijk:
1.             Benjamin HEIJDEMAN, geboren op 22‑01‑1809 te Doesburg, gedoopt (geref) op 29‑01‑1809 te Doesburg, overleden op 05‑11‑1811 te Doesburg op 2-jarige leeftijd.
2.             Catharina HEIJDEMAN, geboren op 09‑11‑1810 te Doesburg, gedoopt (geref) op 18‑11‑1810 te Doesburg.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16‑09‑1840 te Doesburg met Heinrich KERSKENbeurtschipper, geboren circa 1816.
3.             Benjamin HEIJDEMAN (zie II.4 op blz. ).
4.             Johanna Frederika HEIJDEMAN, geboren op 19‑12‑1817 te Doesburg`, overleden op 12‑05‑1818 te Doesburg, 144 dagen oud.
5.             Johanna HEIJDEMAN, geboren op 23‑03‑1820 om 09.30 uur te Doesburg.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30‑04‑1846 te Doesburg met Joost Willem SLOOTmuziekmeester, geboren circa 1815, zoon van Adriaan Joseph SLOOT en Hendrika Maria Nevendorp.
6.             Frederika HEIJDEMAN, geboren op 23‑03‑1820 om 09.00 uur te Doesburg, overleden op 04‑06‑1837 te Doesburg op 17-jarige leeftijd.

II.4          Benjamin HEIJDEMANlogementhouder, geboren op 13‑04‑1814 te Deventer.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01‑11‑1844 te Doesburg met Geertruida Eliezabeth BECKING, geboren circa 1821, dochter van Dirk Willem BECKING en Maria Elizabeth BOLAND.
Uit dit huwelijk:
1.             Gerhard Johan HEIJDEMAN, geboren op 10‑01‑1848 te Doesburg.
2.             Adrianus Bernardus HEIJDEMAN, geboren op 01‑06‑1849 te Doesburg.
3.             Maria Eliesabeth HEIJDEMAN, geboren op 29‑01‑1851 te Doesburg.
4.             Zoon HEIJDEMAN, geboren op 25‑10‑1853 te Doesburg, overleden op 25‑10‑1853 te Doesburg, 0 dagen oud.
5.             Benjamin Eliza HEIJDEMAN, geboren op 28‑11‑1854 te Doesburg, overleden op 24‑01‑1855 te Doesburg, 57 dagen oud.
6.             Benjamin Eliza HEIJDEMAN, geboren op 03‑03‑1857 te Doesburg, overleden op 13‑01‑1860 te Doesburg op 2-jarige leeftijd.
7.             Catharina Johanna HEIJDEMAN, geboren op 30‑11‑1858 te Doesburg, overleden op 02‑03‑1860 te Doesburg op 1-jarige leeftijd.
8.             Christiaan Wendelinus HEIJDEMAN, geboren op 04‑07‑1861 te Doesburg.