dinsdag 23 augustus 2011

Beemster, zomaar iets uit de lidmatenboeken

Op 18 maart 1663 Laat Lacklen zijn kind dopen in de Beemster:

Lacklen Danielssen uyt Yrlandt uyt de Stadt Calbeeck, een soon self laten doopen genaemt Willem, de moeder genaemt Catelina Willems uyt Engellandt, in de kraem bevallen tot Sijbrecht aen de Neckerwegh.

De vraag is dan waarom waren ze in Beemster, hoe waren ze daar gekomen, en waarheen waren ze op weg?


1651 1 maart
De schoolmeester in Noort-Beemster bestrafd wegens herhaalde dronkenschap

1651 26 maart
De schoolmeester in Noord-Beemster wederom dronken. Had beterschap beloofd, maar bedronk zich aan brandenwijn. Goed gevonden een wakend oog op hem te houden. Neemt rattekruid in en sterft daaraan te Purmerend

12 0ctober 1623

Voorgecome een clachte over Jacob Cornelisz aen de Jisperwegh, dat hij soude hebben gefocht met sijn wijfsbroeders.

4 januari 1623
Schoolmeester Pieter Carels wederom toegelaten tot 't H. Avondmaal na betoond berouw over zijn afgegeven ergenissen.
]Pieter Carelsz Fabritius 1e voorsanger in de kerke Midden Beemster gertrouwd met Barbertje Barens van der Meer. Gevonden kinderen-intotaal kreeg hij 11 kinderen- Carel 27-02-1622 Barend 15-10-1823, Barend 16-11-1824, Cornelis 08-11-1626, Cornelis 30-02-1628, Aeltje 13-03-1633 en Johannes 30-11-1636][Barend word beeldend kunstenaar http://www.rkd.nl/rkddb/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceArtists&search=priref=27137Zijn broer Johannes os ook beeldend kunstenaar zie http://www.rkd.nl/rkddb/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceArtists&search=priref=27141, broer Carel is ook beeldend kunstenaar zie http://www.rkd.nl/rkddb/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceArtists&search=priref=27141

1 maart 1652
Jan Snijder versoeckt met Immichjen in de kerk te trouwen, die bj Jan de Prater zijn echtbreuks kinderen geteeld heeft. [op 6 augustus krijgen ze een zoon Hendrik het verzoek zal dus ingewilligd zijn]

26 februari 1653

Mr Pieters [Carels Fabricius] dochters Saertje en Aeltje sijn beide van haere mans geweken en wegh. En sijn dese saken seer ergelijk voor de gemeente.

19 maart 1653
Meester Pieters dochter Saertje wederom vereenigt met haar man Jan Laurensz en naer Buijksloot vertrokken. Aeltje met attest naar Purmerent en aldaar onder opsigt van de HK. raad gestelt.
Also meester Pieter overleden is [22-05-1653] moet men overleggen met de Heeren Heimraden over de beroeping van een nieuwe voorzanger, voorleezer en schoolmeester in Midden Beemster.