vrijdag 27 juli 2012

Waar is Peter Joseph Tasche gebleven?

Zoekgeraakt familielid. Soms verdwijnen er gewoon familieleden die je nergens meer terug vind.Niet in archieven en niet online. Zo ook het broertje van mijn over-overgrootvader. Het gezin bestond uit 4 personen vader Carl Fredrich Tasche (ca 1770-1808) moeder Anna Maria Sophia Rotenstock (1773-1846) zoon Hinrich Albrecht (1804-) en zijn broetje Peter Joseph (1806-) De ouders kwamen oorspronkelijk uit Pruisen, maar de 2 kinderen worden geboren in Fredericia Denemarken. Hun doopinschrijvingen heb ik gezien. Dan duiken ze op in Amsterdam. Peter Joseph is in Januari 1807 gedoopt en vader Carl Fredrich overlijd 9 okt 1808 in Amsterdam. De enige vermelding daarvan is dat hij overleden is in het Gasthuis waar ook de vermelding staat dat hij uit Pruisen kwam. In de begraaf registers is hij niet te vinden. Het zou kunnen dat hij gewoon op het terrein van het Gasthuis in een algemeen graf gegaan is. Zonder kist met ongebluste kalk. Dir werd niet vermeld. Daarna kom ik het gezin tegen bij het Huiszitten. in de jaren 1827 en 1829. Hier staan de 2 kinderen vermeld met de vermelding dat in de zomer er een kind afgegaan is, De naam van Hinrich Albrecht is doorgestreept maar de van Pieter (Peter Joseph) staat er nog. Dit is het laatste wat ik verneem van Pieter Tasche. Moeder Anna Maria Sophia Rotenstock (Rodenbroek)overlijd in 1846. Ze woonden in de Egelantierstraat en de Bloemdwarsstraat Amsterdam.

donderdag 12 juli 2012

Samen gesteld gezin.

Soms kom je moeilijke gezinnen tegen, die door verschillende huwelijken bij elkaar horen zo ook hier. In 1827 trouwt Dirk Boots als 18 jarige jongeman met de 20 jarige Geertje Kuiper. Zij krijgen vier kinderen, Dirk (1828), Pieter (1829), Cornelis (1830) en Johannes (1833)De eerste 3 in Obdam en de laatste in Berkhout. Geertje overlijd in 1833 Berkhout Dirk achterlatend met 4 kleine kinderen. In 1834 trouwt Dirk nu 25 jaar met de 23 jarige Neeltje Klaver uit dit huwelijk heb ik geen kinderen gevonden. Dirk overlijd als hij 29 is in Berkhout. En nu zit Neeltje dus met de 4 kinderen van Dirk. Ik weet niet of zij de kinderen bij zich houdt of dat zij naar familie of het weeshuis gaan. Na het overlijden van Dirk neemt Neeltje zijn beroep tapper over en is kastelijnse Een jaar later in 1839 trouwt Neeltje in Obdam met de 5 jaar jongere Jacob Duijn een landman 23 jaar oud. Neeltje en Jacob krijgen 10 kinderen, waarvan de laatste 3 een dood geboren drieling zijn. in totaal overlijden er 6 kinderen van ze onder de 5 jaar. Als Neeltje overlijd in 1861 is zij 50 jaar haar jongste kind is dan bijna 16 jaar. Jacob hertrouwt ook weer nu met de weduwe Jantje Klaver (geen familie van zijn 1e vrouw) Jacob is dan 46 jaar en Jantje 37 jaar. Jantje is weduwe van Cornelis Schoenmaker bij wie zij 5 kinderen heeft gekregen die alle 5 heel jong zijn overleden, het laatste kind is geboren na het overlijden van de vader. Gelukkig krijgt ze met Jacob samen nog 2 kinderen Neeltje en Jan. Het zit Jantje niet mee, want ook Jacob overlijd hij is dan 57 jaar oud. Anderhalf jaar later trouwt Jantje met de 58 jarige Jan Boots die weduwnaar is van Antje Stroomer met wie hij 7 kinderen had die op 3 na allemaal jong zijn overleden en de overige kinderen al volwassen zijn als Jantje met Jan trouwt. Op het overzichtje is het huwelijk met Jan niet vermeld. Die gegevens kwamen pas later.