vrijdag 1 september 2017

Gemengde huwelijken

Hoewel er in vroegere jaren veel gemengde huwelijken waren al dan niet met de afspraak om eventuele kinderen in een bepaald geloof op te voeden, soms de jongens in het geloof van de vader en de meisjes in het geloof van de moeder werd er af en toe wel moelijk over gedaan zoals bij onderstaand huwelijk dat ik tegen kwam. Ik heb geen kinderen gevonden dus weet niet of er een afspraak was gemaakt omtrent het dopen en opvoeden in een bepaald geloof.. Het huwelijk vond plaats in Vierlingsbeek in de gereformeerde kerk,

1716 Den 4 julij exhib: sig:
Jan Willems weduwnaar van wijlen Margriet Oomsen
                     met
Johanna Cathrina van Overschie j.d. beijde van Vierlinxbeek
              getuijgen
Hendrik Mollemans
Peter Gerrits
Wilhelmina Mollemans
Anna Maria van Overschie

NB. Om dat de moeder van de Bruijt dit houwelijk niet wilde toestaen.
omdat de bruijdegom  Rooms, en de bruijt Gereformeert was, so heeft
den bruijdegom bij de ondertrouw coram me & hip quatuor testibus
belooft haer noijt over de religie te willen moeien, ook heeft
ook heeft de Bruijt geloften gedaen in haere Religie te willen leven en sterven
Den 19 Julij heeft de moeder van de Bruijt het derde gebod van
dese ondertrouw laten stuijten omdat men haer hadde aengedient dat hare
 dogter te Venraij Rooms geworden was,

Sij gaf met veel tranen te kennen dat sij niet eer haer consent tot dit
houwelijk gegeven hadde, voor dat haer, Bruijdegom en bruijt grote beloften
nopens de Religie gedaen hadden dese beloften nu door de dogter verbroken
sijnde was ook haer consent, alleenig gegrondt op die conditie van selve te niet gedaen.
xxxxxx die  quam, de Bruijdegom van selven versekerde dat het gene van sijn bruijt
 geseijt was maer uijtstrooissels waren vernieuwde sijn beloften coram Dom, Beekmanno & me imo &alijs testibus. Een weing daerna heeft ook de bruijt in haer eijgen huijs in prefentie
van haer moeder en suster ook nog een Rooms mann belooft aen Dom Beekman en mij de ware gereformeerde Religie noit te willen versaken, maer totter doot toe daerbij te volhouden ja toonde een schriftelijk attestatie van haere belijdenis en seide voor  die waerheit vervolgingen ja de doot
te willen ondergaen, daerop is dit paer den 26 julij hier in de kerk getrouwd.
58.800

Geen opmerkingen: