woensdag 27 maart 2013

Een dodelijke val.


Hoe dodelijk kan je vallen van een hooiwagen?
Aardswoud begraafboek 1784. Op den 10e julij is beluijd Klaas Koppes en den 14 dito in de kerk begraven. Acte drie gulden vertoond.
NB. Deze Klaas Koppes oud zijnde 23 jaar, was als boerenknegt woonende bij Dirk Claasz Koorn, en op Saterdag den 10 julij met Pieter Houtkoper aan ’t hooij rijden zijnde, had het ongeluk om van ’t voer hooij dat op de waagen was af te vallen, en in een hooijvork die mede van de waagen viel te vallen, zoo dat hij reets dood was eer hij in ’t huijs bij Dirk Coorn wierd gebragt.
Een reactie posten